Pressemeddelelse
3. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bannere markerer røgfri ungdomsuddannelser

 
 
 
 

Et konstruktivt samarbejde mellem uddannelser og politikere har ført til, at alle ungdomsuddannelser i Vejle Kommune bliver røgfri fra sommeren 2020. Nu sættes der bannere op, som markerer, at det nærmer sig.

 
 
 
 

Bannere på ungdomsudannelserne i Vejle Kommune markerer, at de bliver røg- og tobaksfri fra august 2020.

 
 
 
 

Kommunens unge kan fremover færdes i røgfri miljøer på deres uddannelser. Sådan lød det glade budskab i efteråret 2019, da det blev offentliggjort, at alle ungdomsuddannelser i Vejle Kommune bliver røgfri fra skolestarten 2020.

 

Beslutningen blev truffet på baggrund af en længere proces, hvor politikere og institutioner i fællesskab fandt en model, som alle kunne bakke op om. Der var således ikke tale om et lovkrav, men om en frivillig ordning. Det markeres nu med bannere på uddannelsesinstitutioner rundt om i byen.

 

En af dem er Rødkilde Gymnasium, og her er rektor Kristine Kortnum glad for, at man er med til at sikre unge i Vejle-området røg- og tobaksfrie uddannelsesmiljøer i fremtiden.

 

"På Rødkilde er vi af den opfattelse, at en røg- og tobaksfri skoletid er et effektivt redskab til at undgå, at unge begynder at ryge, samt at det kan begrænse rygningen for dem, der allerede ryger. Vi har som gymnasium et medansvar for de unge menneskers dannelse og herunder også et medansvar, når det handler om at minimere antallet af unge, der begynder at ryge og/eller bruge anden tobak. Og det medansvar lever vi gerne op til.", fortæller Kristine Kortnum.

 

Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Peder Hummelmose (V), glæder sig ligeledes over, at de røgfri uddannelsesmiljøer snart bliver en realitet. Han er især glad for, at samtlige ungdomsuddannelser i Vejle Kommune har sagt ja til denne frivillige aftale, ikke mindst fordi, at det er konsekvensen af et konstruktivt samarbejde mellem udvalget, regionen og institutionerne.

 

"Vi har jo meget stort fokus på, at samarbejde er vejen frem, hvis vi skal finde langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, vi møder på sundheds- og forebyggelsesområdet. Derfor er det rigtig positivt, at vi på denne måde har kunnet samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, Region Syd og andre interessenter om at finde en fælles løsning om så vigtig en sag. ", fortæller han.

 

Vejle Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har stort fokus på rygeproblematikken og deltager bl.a. aktivt i partnerskabet "Røgfri Fremtid", som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag. Partnerskabet har en vision for 2030 om et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.


Fakta
Den frivillige aftale omkring røgfri ungdomsuddannelser i Vejle Kommune er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde mellem Region Syddanmark, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt repræsentanter for de berørte uddannelsesinstitutioner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peder Hummelmose (V)
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune
mobil 40 21 02 86
PEHUM@vejle.dk