Alle hjemmehjælpsmodtagere kan nu få besøg via skærm

 
 
 
 

Fra 1. oktober bliver skærmbesøg en fast del af plejen i alle hjemmeplejedistrikter i Vejle Kommune. De virtuelle besøg skal blandt andet øge borgernes frihed og frigive tid til medarbejderne, hvilket er nødvendigt i en tid med store rekrutteringsudfordringer.

 
 
 
 
Skærmbesøg

Skærmbesøg foregår oftest ved hjælp af en tablet

 
 
 
 

 

Vejle Kommune har de sidste to år afprøvet skærmbesøg i to hjemmeplejedistrikter. Det er helt nøjagtig blevet til 22.000 virtuelle besøg, som ellers ville have været fysiske besøg eller ikke-besøg.

 

Og ifølge velfærdsdirektør Anne Mette Lund giver de virtuelle besøg stor værdi:

 

- Vi har gennem evalueringer høstet mange og positive erfaringer fra både borgere og medarbejdere fra begge distrikter. På den baggrund har vi valgt, at skærmbesøg fra oktober 2021 skal være et fast tilbud i alle hjemme-og sygeplejedistrikter. Og så handler det også om, at vi er nødt til at planlægge og prioritere vores pleje anderledes og bedre i forhold til dem, som har brug for, at vi er der fysisk., siger Anne Mette Lund.

 

Hun forklarer det med, at de stadig tidligere udskrivninger af borgere øger presset i hjemme- og sygeplejen for flere besøg, samtidig med at kommunerne generelt står over for både demografiske udfordringer, altså færre hænder til flere ældre, og rekrutteringsudfordringer.

 

- Vi har allerede meget store udfordringer med at rekruttere personale. Vi bliver derfor nødt til at finde nye løsninger, som kan frigive tid og råderum, og vi tror, at skærmbesøg er én mulig løsning, lyder det fra velfærdsdirektøren.

 

De virtuelle besøg vil ikke erstatte de fysiske besøg, men målet er, at mange flere af de besøg, som i dag er fysiske, ændres til skærmbesøg, hvor det giver mening.

 

Vejle Kommune har erfaret, at skærmbesøg er velegnet til at administrere medicin, måle blodsukker eller vejlede, for eksempel til at skabe struktur i hverdagen eller støtte til praktiske opgaver som at minde borgeren om at huske at drikke eller spise sin mad. Der følges op på behandlinger og så videre.

 

- Så skærmbesøg skal ikke tænkes som et enten-eller, men som et både-og, da man kan supplere de fysiske besøg med skærmbesøg, siger Anne Mette Lund.

 

Hjælper rehabiliteringen på vej

Karin Mohrsen, distriktsleder i hjemmeplejedistrikt ND3 i Give, som har brugt de virtuelle besøg i to år, fortæller om sine erfaringer:

 

- Flere medarbejdere oplever, at det er nemt og hurtigt at få kontakt med borgerne. De ringer op, og borgeren sidder allerede klar til at tale. Der er heller ingen trafik og forsinkelser, og det mindsker arbejdspresset og kan give et pusterum i arbejdsdagen.


Skærmbesøg har også vist sig at gavne borgernes rehabilitering: - Nogle borgere kontaktes for eksempel på skærmen om morgenen. De bliver så bedt om at gå i gang med morgenplejen. Når vi så kommer i hjemmet, kan vi hjælpe med de opgaver, borgerne reelt har behov for hjælp til. Det, at man er fysisk til stede, kan måske nogle gange betyde, at man kommer til at løse opgaver, som borgerne selv kan, siger Karin Mohrsen og fortsætter:

 

- Borgerne er heller ikke bundet til hjemmet som tidligere, men kan modtage skærmbesøg, hvis de er på familiebesøg, da skærmen er mobil. Borgerne får på den måde en mere fleksibel hverdag, og deres hjem bliver mindre "banegårdsagtigt", sådan som en borger formulerer det i en evaluering.

 

- Vi ved, at der er borgere, der oplever det som grænseoverskridende, at de hele tiden skal åbne deres døre for hjemmehjælpere, sygeplejersker mv. Skærmbesøg kan være med til at begrænse antallet af mennesker, som borgeren skal lukke ind i sit hjem og ind i sin privatsfære, siger distriktslederen.

 

I prøveperioden har skærmbesøg været et tilbud, og det vil det også fortsat være. Som i den øvrige pleje og støtte tages udgangspunkt i den enkeltes behov. Hvilke borgere, der tilbydes skærmbesøg, sker derfor altid ud fra en individuel vurdering.
 

-----------


Om skærmbesøg      

  • Skærmbesøg er hjemmepleje eller sygepleje gennem en skærm, hvor en medarbejder og en borger ser hinanden og taler sammen typisk ved brug af en tablet.
  • Vejle Kommune leverer en tablet til borgeren, der hverken har udgifter til oprettelse eller drift. Pårørende kan også kobles på gratis, så de kan mødes med deres kære over skærm.
  • Borgeren vil altid blive klædt godt på til at bruge teknologien, og i opstarten er skærmbesøg altid kombineret med det fysiske besøg - indtil borgeren er tryg ved skærmbesøget. Skærmbesøg erstatter kun de besøg, som ikke kræver, at en medarbejder er fysisk til stede.
  • Pengene til indkøb af tablet til skærmbesøg kommer fra Vejle Kommunes velfærdsteknologipulje. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024. Alle de teknologier, Vejle Kommune afprøver, skal have potentiale til både at forbedre borgernes trivsel og frigøre ressourcer til andre opgaver på sundheds- og velfærdsområdet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, telefon 76 81 60 00.

Kontakt distriktsleder Karin Mohrsen for evt. interview med borgere eller medarbejdere, som bruger skærmbesøg, telefon 21 19 75 15.