Pressemeddelelse
22. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle er gået ind i kampen for cirkulært byggeri

 
 
 
 

Konference for fagprofessionelle på Vejle Folkemøde skal skubbe Bedre Brug af Byggeaffald i gang.

 
 
 
 
 
 
 
 

I Middelfart Kommune er et værtshus rejst fra resterne af et missionshus. På Vestre Engvej i Vejle har Karlskov Forsamlingshus fået nyt liv som pitstop på Vejle Kommunes Supercykelsti. Og på samme sted er de første indledende skitser tegnet for en helt ny bydel i Vejle, som kommer til at bygge på bæredygtighed, cirkulært byggeri og resiliens.

 

Balancen mellem genbrug og økonomi
Fremtiden peger på større omtanke, mindre ressourceforbrug og genbrug i stedet for affald. Det gælder også for morgendagens byggeri, og det er omdrejningspunktet for den konference om cirkulær byggeskik, Vejle Kommune byder fagprofessionelle velkommen til på Vejle Folkemøde fredag 7. juni kl. 9-12 i teltet på Nørretorv i Vejle.

 

- Vi vil gerne gå forrest som kommune i forhold til cirkulær byggeskik. Udfordringen er at få revet eksisterende bygninger ned og genbrugt, uden at det bliver fordyrende for kommunekassen. Derfor er det vigtigt, at der bliver udviklet nye metoder for blandt andet nedrivning, der både tager hensyn til genbrug og økonomi, siger Tina Mølby, afdelingsleder for Kommunale Ejendomme.

 

Bygge til genbrug
Konferencen er målrettet projekterende ingeniører, håndværkere, nedrivningsfirmaer, materialeproducenter og kommuner og er kulminationen på det treårige EU-projekt Bedre Brug af Byggeaffald, som Vejle Kommune har været del af.

 

- Bygge- og anlægsaffald udgør op mod en tredjedel af alt det affald, der generes i Danmark, og energiforbrug til produktion af byggematerialer er i dag højere end driften af moderne byggerier, siger Britta Johanne Edelberg, Projektleder for projektet Bedre Brug af Byggeaffald, og fortsætter:

- Det er derfor helt nødvendigt, at vi skaber netværk om at finde løsninger til genbrug af allerede eksisterende byggematerialer, og at vi fremover bygger på en måde, så flere materialer kan genbruges.

 

Morgenthaler er frelst
I løbet af formiddagen vil deltagerne høste erfaringer fra helt konkrete projekter, der har omdannet tankerne om cirkulær byggeskik til praksis. Dagen kulminerer med workshops, hvor deltagerne skal udvikle deres egne retningslinjer for pilotprojekter, efter Anders Morgenthaler har givet en peptalk. Forfatteren og tegneren har nemlig sat sig som sit personlige mål at udbrede den grønne omstilling til omverdenen.

 

Et af de helt aktuelle projekter, som workshoppen kommer til at foreslå løsninger til, er Ny Rosborg, Vejles nye resiliente bydel, der i løbet af de næste 25-30 år skal udvikle sig i grænsefeltet mellem et deponi under afvikling og et EU-beskyttet naturområde.

 

Inspiration og netværk

Konferencen er en oplagt mulighed for at danne netværk og få gode idéer til nye materialer.

De deltagende virksomheder og fagprofessionelle vil blive klogere på fremtidens krav og ønsker inden for byggeri og få inspiration til en mere bæredygtig miljøprofil.

Og hvem ved, måske endda få inspiration til helt konkrete projekter med sig hjem.

 

Konferencen om Cirkulær Byggeskik, Bedre Brug af Byggeaffald, finder sted fredag 7. juni kl. 9-12 på Nørretorv i Vejle. Tilmelding via vejle Kommunes hjemmeside på link: http://www.vejle.dk/bæredygtigtbyggeri

Projekt Bedre Brug af Byggeaffald er forankret i AffaldGenbrug, Vejle Kommune og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Projektleder for projektet Bedre Brug af Byggeaffald Britta Edelberg, tlf: 29 12 52 34; e-mail: bried@vejle.dk