Pressemeddelelse
29. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karriereværkstedet og jobcentret udvider samarbejdet

 
 
 
 

Karriereværkstedet, Vejle Kommunes beskyttede beskæftigelse, har det sidste år lavet jobafklaringsforløb for Jobcenter Vejle. Nu skal endnu flere gennem et forløb hos Karriereværkstedet, fordi Karriereværkstedet er vant til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 2019 indgik Karriereværkstedet et samarbejde med Jobcenter Vejle om at lave jobafklaringsforløb - i første omgang til 15 borgere ad gangen. Fra 1. november 2020 øges kapaciteten, så Karriereværkstedet fremover kan tilbyde afklaringsforløb til 25 borgere ad gangen.

 

Der er typisk tale om mennesker, der har været væk meget længe fra arbejdsmarkedet, ofte på grund af kronisk sygdomme, mange smerter, længerevarende stress, erhvervede hjerneskader eller lignende. Nogle har allerede været i virksomhedspraktik, men er af forskellige årsager ikke kommet i job. Andre har jobcentret ikke ret mange oplysninger om, så de har brug for at få afklaret, hvor meget borgerne kan, og om det overhovedet er realistisk at få dem tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis ikke, er løsningen måske et fleksjob, pension eller noget helt tredje.

 

Stor rummelighed og rette kompetencer

Dette afklaringsarbejde bliver nu bl.a. lagt i hænderne på jobkonsulenterne i Karriereværkstedet. Ifølge Kenneth Jessen, afdelingsleder i Jobcenter Vejle, skyldes det, at Karriereværkstedet har de helt rigtige kompetencer i forhold til en målgruppe med meget udfordrende odds og erfaringer:

 

- I Karriereværkstedet er de vant til tage imod og arbejde med mennesker med meget forskellige ressourcer og komplekse problemstillinger. Deres pædagogiske tilgang gør også, at borgerne bliver mødt af en stor rummelighed. For de er vant til - i arbejdet med deres vante målgrupper - at arbejde med motivation og at identificere eventuelle barrierer. Disse erfaringer bruger de også i arbejdet med at få borgere i job - eventuelt fleksjob - som er overordnet målsætning. Og samtidig er der i Karriereværkstedet samlet mange forskellige jobfunktioner, som kan tilpasses borgernes forskellige forudsætninger.

 

- Et forløb hos os varer 13 uger og starter typisk med et møde med en beskæftigelsesrådgiver fra jobcentret, der fortæller, hvilke arbejdsfunktioner som skal afprøves. Det kan dreje sig om typen af opgaver, hvor længe borgeren kan arbejde, motivation, indretning af arbejdspladsen mv. Undervejs har vi fire opfølgningsmøder, så borgeren følges tæt. Forløbet afsluttes med et møde, hvor vi gennemgår vores afklaringsrapport, fortæller Marianne Maasbøl, centerleder i Karriereværkstedet.

 

En af de borgere, som i øjeblikket er i gang med et særligt tilrettelagt forløb i Karriereværkstedet, er Dil Mehrali. Hun startede i august i et 13 ugers forløb, hvor hun er tilknyttet Karriereværkstedets afdeling på Hjulmagervej. Her arbejder hun med forskellige produktionsopgaver tilpasset hendes skånehensyn, da hun har ondt i ryg og ben efter nedslidende jobs med rengøring og fabriksarbejde.

 

- Hvis jeg skal tilbage på arbejdsmarkedet, skal jeg have et job, som ikke belaster min ryg og mine ben. Jeg er glad for at være her. Der bliver hele tiden taget afsæt i, hvad jeg kan, og de tilpasser løbende opgaverne til mig. Vi afprøver bl.a., hvor lang tid jeg kan arbejde uden at få ondt. Jeg startede med tre timer tre gange om ugen. Det var for meget, så nu arbejder jeg kun to timer. Vi har også fundet ud af, at jeg bedre kan sidde uden at have smerter i en specialdesignet stol, siger Dil Mehrali.

 

- Vores erfaringer med Dil Mehrali bliver så samlet i en rapport til jobcentret, så de har et billede af hendes kompetencer, som de så kan arbejde videre med - og forhåbentligt hjælpe hende tilbage til arbejdsmarkedet i en eller anden form, siger Marianne Maasbøl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Centerleder i Karriereværkstedet, Marianne Maasbøl, telefon 51 51 91 09.
Afdelingsleder i Jobcenter Vejle, Kenneth Jessen, telefon 91 17 41 04.