Rejsegilde på fællesinstitutionen Kong Gauers Gård

 
 
 
 

Byggeriet af Kong Gauers Gård skrider nu igen hastigt frem, og 4. november bliver der 'lagt låg på', som man siger blandt fagfolk. Dagen markeres med taler, musik og pølsevogn for at fejre de håndværkere, som virkeliggør visionen om at skabe fremtidens plejecenter og dagsinstitution og inkorporere 15 verdensmål i én helhedsløsning.

 
 
 
 
Kong Gauers Gård_centerdel med daginstitutioin.PNG
 
 
 
 

 

- Efter års forberedelser og en ambition om at skabe en ny fællesinstitution i særklasse, er det noget særligt at se byggeriet blive til virkelighed og fejre håndværkernes indsats, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

- Vi prøver noget nyt af med Kong Gauers Gård for at sikre fremtidens velfærd for både børn og ældre. Som den første kommune i Danmark bygger vi plejecenter og daginstitution sammen fysisk og organisatorisk med fælles værdier - forhåbentligt til inspiration for andre kommuner i Danmark. Og når vi nu kan holde rejsegilde, er det, fordi dygtige håndværkere og byggefolk har evnet at omsætte vores skitser og visioner til et konkret byggeri, understreger Jens Ejner Christensen.

 

Også de to formænd for henholdsvis Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget Gitte Frederiksen og Martin Sikær Kristensen glæder sig over, at deres fælles visioner og ambitioner er ved at blive virkeliggjort i byggeriet.

 

De fremhæver, at Kong Gauers Gård udover at blive en gevinst for de daglige brugere også bliver et aktiv i lokalområdet, og at institutionen med sin udformning giver mulighed for naturlige møder mellem børn, plejehjemsbeboere og resten af byen. Centralt i projektet placeres derfor et stort aktivitetscenter, som samler plejecenter, daginstitution, personale, gæster og borgere fra resten af landsbyen.

 

Sådan bliver Kong Gauers Gård
Det er Sweco og Sweco Arkitekter, som har lavet planerne, og det er helt tydeligt, at fællesskaber mellem generationer, bæredygtighed og tilknytning til lokalområdet er fundamentet for byggeriet. Dette afspejles i arkitekturen, design af inde- og udearealer, materialevalg mv.

 

Helt overordnet opføres fællesinstitutionen som en slags mini-landsby. Plejehjemsdelen udformes som 3-længede gårde med plads til i alt 79 lejligheder i forskellige størrelser. Her skal de ældre bo og have deres hverdag. Derudover skal der være et stort, fælles aktivitetscenter, hvor der indgår en række faciliteter. Centerdelen forbinder boenhederne med daginstitutionen, som får plads til 120 børnehave- og vuggestuebørn.

 

Byggeriet er tænkt sammen med skolen, hallen og det øvrige lokalsamfund - og også arkitektonisk inspireret af landskabet og de omkringliggende gårdes arkitektur, så det nye naturligt flettes ind i det gamle. Udearealerne er også designet, så de kan bruges af mange forskellige brugere i løbet af dagen. Fx kan arealerne ved børnehaven, som indrettes med legearealer, boldbaner og mountainbikeruter, benyttes af børnene fra det nærliggende

 

Et bæredygtigt byggeri
Derudover er byggeriet klimavenligt og indarbejder FN's verdensmål. Byggeriet bliver f.eks. opført med bæredygtige materialer som træ, tegl, stål mv. Også i udeområdet prioriteres bæredygtighed. Det viser sig bl.a. i form af et regnvandsanlæg, som samler regnvandet op, og hvor det resterende vand løber ned i en klimasø med naturligt liv i form af små dyr. Området ved klimasøen er tænkt som et samlingspunkt, hvor også børnene fra skolen kan have biologitimer. Der bliver borde, bænke og vilde blomster, som tiltrækker humlebier og skaber liv.

 

-------
 

Rejsegilde: Pressen er velkommen til at deltage. Programmet er som følger:

 

4. november fra kl. 10.30-12.30, Skikballevej, 7080 Børkop.

Program

·         Taler ved borgmester Jens Ejner Christensen og udvalgsformænd

·         Ole Kibsgaard og Kaya Brüel underholder

·         Besøg af ballonmanden

·         Rundvisninger og info-stande

·         Pølser, øl og vand
 

Arrangementet er åbent for naboer og andre interesserede.


---------


Baggrunden for byggeriet

For to år siden besluttede et enigt byråd i Vejle, at det kommende plejecenter og den kommende daginstitution skulle have fysisk, indholds- og funktionsmæssig sammenhæng og afsatte penge til projektet i Gauerslund. Det vandt genklang, da det er første gang, at der på dansk grund skal opføres et byggeri, som kombinerer plejecenter og daginstitution på denne måde.
 

Byggeriet bygger på...


Fællesskaber

Byggeriet bygges sammen - fysisk og indholdsmæssigt - så det danner grobund for naturlige generationsmøder. Dette sker i kraft af:

  • Fælles aktivitetscenter til fælles brug for både plejehjemsbeboere og børnene
  • Fælles udearealer og aktiviteter som inviterer til fællesskaber
  • Fælles værdigrundlag, så alle medarbejderne vil "fællesskabet"

Lokalområde

Byggeriet skal være et aktiv i lokalområdet:

  • Landsbyens åbenhed - at man kommer hinanden ved - er gennemgående tema for udformningen
  • Arkitektonisk falder byggeriet ind i landsbyen, så det bliver en mini-landsby med små gårde og gårdmiljøer i landsbyen
  • Udformningen er tænkt ind i forhold til skole, hal og den øvrige by, bl.a. ved etablering af stier, som giver mulighed for naturlige møder med resten af byen. Også aktivitetscentret er for byens borgere - små som store

Klima

Byggeriet opfylder 15 af 17 verdensmål og har bl.a. fokus på:

  • Biodiverse miljøer, bl.a. skal der etableres bistader, frugtplantager, nyttehaver mv.
  • Regnvandsopsamling i en klimasø
  • Bæredygtige og langtidsholdbare materialer ude om inde

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jens Ejner Christensen, telefon 20 16 32 14.
Seniorudvalgsformand Gitte Frederiksen, telefon 24 42 86 95.
Børne- og Familieudvalgsformand Martin Sikær Kristensen, telefon 24 41 51 59.