Pressemeddelelse
18. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeringen lukker for besøg på plejehjem, sygehuse og bosteder

 
 
 
 

Den nye hastelov, som regeringen netop har vedtaget, betyder, at det fra kl. 10.00 den 18. marts er slut med besøg på alle landets plejehjem, sygehuse, bosteder mv. for at begrænse smittespredning af corona.

 
 
 
 
 
 
 
 

Myndighederne har nu besluttet, at der skal indføres stop for besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder mv. Stoppet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med corona og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

 

- Plejehjem og sygehuse er steder, hvor der er en stor andel af borgere og patienter i høj risiko for at blive meget syge, hvis de får corona virus. Statsministeren indskærpede tirsdag aften [d. 17. marts], at det er helt essentielt, at vi alle gør, hvad vi kan for at beskytte de mest udsatte i vores samfund, og accepterer, at vi er i en alvorlig situation, som stiller krav til os alle sammen, siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Besøgsforbud nu på både plejehjem og bosteder
I Vejle Kommune har der de sidste dage været besøgsforbud på alle plejecentre, mens personalet på bostederne har opfordret de pårørende til ikke at komme på besøg. Men nu er der indført et totalt stop for besøg på alle kommunens plejecentre og alle bosteder på både handicapområdet og social- og psykiatriområdet.

 

Stadig muligt at besøge døende og kritisk syge
Der er dog få undtagelser. Nære pårørende vil fortsat have mulighed for at besøge f.eks. en døende plejehjemsbeboer eller en kritisk syg patient på sygehuset - men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

 

Hold kontakten over telefon eller Skype
- Vi ved, at de pårørende og beboerne er i en svær situation, men vi oplever, at begge parter bakker op om de tiltag, der laves, siger Peter Anders Larsen, handicapchef i Vejle Kommune og tilføjer, at de opfordrer pårørende og beboere til at holde kontakten ved lige på anden vis, bl.a. ved at snakke sammen over telefonen eller have videosamtaler over Skype. Og personalet hjælper naturligvis i det omfang, de kan, lyder det fra Peter Anders Larsen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Handicapchef Peter Anders Larsen, telefon 21 57 79 18.
Myndighedschef Sri Sundarampillai, telefon 24 91 18 04.