Kom med dine input til bedre cykelforhold

 
 
 
 

Vejle Kommune vil i dialog med kommunens borgere om barrierer og muligheder for mere hverdagscyklisme. Vi hører gerne alle dine inputs - det kan ske digitalt på platformen Citizenlab eller ansigt til ansigt på eventen Vejle Kører Grønt den 23. og 24. september 2022.

 
 
 
 
Hverdagscyklisme.jpg
 
 
 
 

"Vi vil få flere til at cykle i Danmark". Det er hovedbudskabet i "Deklaration om øget samarbejde for at fremme cykling i Danmark", som Vejle Kommunes borgmester sammen med en række kommuner, KL og Danske Regioner underskrev til Cykeltopmøde 2022 i København den 30. juni 2022.

Hensigterne både nationalt og lokalt er ikke til at misforstå. Men der kan indimellem være længere vej mellem hensigterne og den virkelighed, som hverdagscyklisterne i Vejle Kommune bliver mødt af. Nogle af barriererne har Vejle Amts Folkeblad sat fokus på hen over sommeren.

 

Vi går ikke på kompromis

- Vi vil i Teknisk Udvalg ikke gå på kompromis med vores ambitioner om at få flere til at tage cyklen på arbejde og i skole, og vi har også prioriteret en del områder, som henover den kommende periode får flere og bedre cykelforhold. Men vi erkender blankt, at der stadig er forhold rundt om i både Vejle by og kommunen generelt, som mangler opdatering og sikre cykelforhold, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg og uddyber:

 

- Vi ved, at der helt generelt er en barriere, vi skal have overvundet, for at fremme hverdagscyklismen. Derfor er vi glade for det fokus, der er kommet på området, og for de mange input, borgerne kommer med, så vi kan handle på det. Cyklisme er jo også godt for mange andre bundlinjer end lige mobiliteten - fx miljøet, klimaet og sundheden.

 

Arbejdet med Vejle Kommunes grønne tillæg til mobilitetsplanen er i fuld gang. Et tillæg, der skal følge op på mobilitetsplanen fra 2018. Her fylder cyklisme en betragtelig del, og alle har kunnet komme med input til tillægget på Citizenlab.

 

En gylden mulighed for dialog

- Vi vil jo gerne åbne op for at lave forsøg. Det kunne fx være at lukke nogle af gaderne i indre by helt. Naturligvis vil det give reaktioner og udfordringer, der skal løses på anden vis. Men der var også mange indsigelser, da vi i sin tid forsøgte at lukke gågaderne. I dag er der jo ingen, der tænker over, at de er lukkede, siger Alex Vejby Nielsen, næstformand for Teknisk Udvalg og fortsætter:

 

- Vi står lige nu og her med en gylden mulighed for at få en tættere og konstruktiv dialog med vores borgere, der hver dag svinger sig op på cyklen. Hvor ser I barriererne for at tage cyklen til job og skole? Og hvad er mulighederne? Hvis vi fx beslutter os for at lukke eller ensrette gader, hvad sker der så? Det er nogle af de spørgsmål og tanker, vi godt kunne tænke os at få borgerne til at give os deres svar og idéer til.

 

Derfor åbner Citizenlab op med endnu en dialogrunde - denne gang målrettet hverdagscyklisme i Vejle by og Vejle Kommune - hvor du kan bidrage med dine tanker og idéer.

På Vejle Kører Grønt på Rådhustorvet i Vejle den 23. og 24. september 2022 er det også muligt at gå i dialog om barrierer og muligheder for cyklisme.

Alle input på både Citizenlab og fra Vejle Kører Grønt vil herefter indgå i Teknisk Udvalgs videre drøftelser og prioriteringer på cykelområdet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 20 90 42 75

Alex Vejby Nielsen, næstformand for Teknisk Udvalg, tlf. 41 19 19 77