Pressemeddelelse
7. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forårsrengøring på vej: lug ud og ryd op i jeres lokalområde

 
 
 
 

Det er nu, foreninger kan melde sig til den årlige affaldsindsamling. Cirka 1.000 børn og voksne over hele Vejle kommune plejer at deltage, men der er plads til endnu flere. Foreninger skal melde sig til senest 1. april.

 
 
 
 

Ingrid Thomsen fra Give dannede sit eget team af affaldsindsamlere ved sidste års indsamling og er fortsat aktiv med at rydde op i lokalområdet.

 
 
 
 

Det er tid til den årlige forårsrengøring, som finder sted for 13. år i træk den 25. og 26. april.

Inden bladene springer ud på buskene, og græsset vokser højt, er det en tradition i mange lokalsamfund at stå sammen om den årlige affaldsindsamling, som finder sted i Vejle kommune og i hele landet samme weekend hvert år.

Den er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, og i Vejle kommune sker det i samarbejde med Grønt Forum og Teknik & Miljø.

 

I tidligere år har cirka 1.000 børn og voksne samlet øldåser, ispapir og brugte bildæk op, så grønne områder, krat og grøftekanter over hele kommunen bliver trimmet for ting, der ikke hører hjemme i naturen.

 

Ingrid samler skrald året rundt
"Jeg har på eget initiativ taget opsamling af skrald i Give", siger Ingrid Thomsen fra Give, der sidste år kontaktede Grønt Forum for at høre, hvorfor der ikke var nogen foreninger fra Give tilmeldt affaldsindsamlingen.

 

Syv voksne og to børn var med til at samle skrald med Ingrid Thomsen sidste år. Og det blev faktisk til en hel trailer fuld. Ingrid samler nu skrald hele året og vil fortsætte omkring Give. Hun håber, at hendes initiativ vil inspirere flere til at slutte sig til affaldsindsamlingen i år.

 

Rent lokalmiljø og gode fællesskaber
Formanden for Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg bakker op om forårsrengøringen og synes, det er flot, at beboere i lokalsamfundene år efter år trækker arbejdshandskerne på og giver et nap med for at få en ren kommune.

 

- Det er en virkelig god aktivitet, der bidrager positivt til det lokale fællesskab. Jeg kan ikke takke de lokale foreninger nok for, at de trommer folk sammen, der sætter en lørdag eller en søndag af til at samle affald. Det kommer os alle til gavn. Noget tyder på, at det har en forebyggende effekt. For det samme antal deltagere samler mindre og mindre affald i de områder, der har været med i flere år. Jeg kan kun anbefale nye lokalsamfund at gå med, så de også kan få et rent nærmiljø, påpeger formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund.

 

Tilmelding senest 1. april for foreninger
Selv om ca. 1.000 børn og voksne samler affald hvert år, er der altid plads til flere affaldssamlere. Der er flere lokalsamfund, som ikke er med.

Man kan deltage som forening, lokalråd eller andre former for grupper. Og man samler affald i det lokalsamfund, man hører til. For foreninger er tilmeldingsfristen 1. april.

Man kan også deltage som privatperson, uanset hvor man bor i kommunen. Her er fristen for tilmelding 17. april.

 

Tilmelding skal ske til Dana Laura Cernat på dalce@vejle.dk.

 

Hvert år trækkes der lod blandt de deltagende foreninger om et bord og bænkesæt, der leveres af Natur og Friluftsliv i Vejle Kommune.

 

De deltagende foreninger modtager affaldssække sponsoreret af Danmarks Naturfredningsforening. Materielgården stiller containere op rundt om i kommunen, og AffaldGenbrug vejer alt det indsamlede affald.

Den samlede mængde rapporteres ind til Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling.


FAKTA
Mængder af indsamlet affald
2007: 10.000 kilo; 2016: 4.200 kilo; 2017: 3.000 kilo; 2018: 2700 kilo; 2019:4000 kilo

 

Projektet er et samarbejde mellem

  • Lokale foreninger, der afholder indsamlingen i lokalområdet med servering, PR m.m.
  • AffaldGenbrug, der modtager og vejer affaldet
  • Materielgården, der opstiller og tømmer containerne og sørger for en præmie
  • Grønt Forum, der samarbejder med lokale medlemmer af Dansk Naturfredningsforening og er den overordnede tovholder på arrangementerne i Vejle Kommune
  • Dansk Naturfredningsforening på landsplan, der leverer sække til affaldet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund, tlf.: 20 61 54 80; e-mail: kaelu@vejle.dk
Dana Laura Cernat fra Grønt Forum, tlf.: 21 34 04 53; e-mail: dalce@vejle.dk

Ingrid Thomsen, tlf.: 22 81 23 72, e-mail: noit@stofanet.dk