Pressemeddelelse
26. oktober 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grejsdalstien åbner helt nye horisonter

 
 
 
 

Lørdag 4. november åbner et helt nyt stykke fantastisk natur for publikum. Takket være de mange velvillige lodsejere i området kan Vejle Kommune nu indvie den nye Grejsdalsti. Der har ikke tidligere været offentlig sti mellem Vejle, Grejs og Jelling, hvilket gør dagen til noget helt særligt. Stien er støttet af Nordea-fonden

 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan blive vidne til et lille stykke danmarkshistorie, hvis man lørdag 4. november deltager i indvielsen af Grejsdalstien. Indvielsen finder sted ved Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling, kl. 13-16. Vi går ca. 3 km. af stien til indvielsen.

 

Stien går fra Vejle over Grejs til Jelling - eller omvendt - og binder byerne sammen. Det er en 16 kilometer lang trampesti, som visse steder er svær at gå på, idet den passerer meget kuperet terræn, moser og urørt skov. Man kan altså ikke cykle på hele stien, men for terrængående cyklister er der angivet en alternativ rute, der går uden om beskyttet natur og uvejsomme passager.

 

Stien er historisk, idet det for første gang nu er muligt at gå på offentlig sti hele vejen gennem det unikke landskab fra Vejle til Jelling. Det sker bl.a. via Grejsdalen, der er dét sted i Danmark uden for Bornholm, der minder mest om et bjerglandskab. Til landskabet hører også Brandbjerg Sønderskov, der er et unikt stykke uberørt skov, Hørup Bæk, som stien følger i bækkens løb gennem landskabet, og Kongernes Jelling, der er UNESCO Verdensarv og et af landets vigtigste kulturminder.

 

Grejs Å har et dramatisk fald på 50 meter fordelt over 22 kilometer fra udspring til udløb i Vejle Fjord. Dermed danner landskabet langs åen grundlag for enestående og for Danmark sjælden natur bl.a. med orkidéer, isfugle, vandstære og bjergvipstjerter.

 

På turen ad Grejsdalstien bliver det også muligt at få informationer om landskabets karakteristiske kulturhistorie. Stedet bliver bl.a. kaldt industriens vugge, idet der langs Grejs Å's forløb har været udpræget mølledrift til produktion af tøj og papir. Et særligt fokus i formidlingen omkring stien er nye spændende undervisningsforløb, som gør det muligt at flytte klasselokalet helt ud i naturen.

 

Bredt samarbejde
Etableringen af Grejsdalstien understøtter de seneste års særlige fokus på bæredygtig udvikling i området, der er forankret omkring bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord. Stien er blevet til i et samarbejde bl.a. mellem Vejle Kommune, de berørte lodsejere, Brandbjerg Højskole, Mølholm Skole, Friluftsrådet, Kongernes Jelling samt Lokalrådet i Grejs. Nordea-fonden har støttet projektet med ca. 1,9 mio. kroner. Vejle Kommune har finansieret resten.

 

- Jeg er umådeligt stolt af, at vi kan indvie denne sti og dermed åbne et stykke uprøvet natur for alle, der nyder godt af at trave i naturen. Derudover binder stien også tre af kommunens byer tættere sammen og gør det endnu mere attraktivt at slå sig ned i området. Det har været en udfordring at realisere ideen om en gennemgående sti, men det er lykkedes, og det vil jeg gerne takke alle involverede parter for. Især lodsejerne, der lader stien krydse deres jord. Det er flot, og det skal vi huske, så vi behandler området med respekt, pointerer Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Han takker også Nordea-fonden for det økonomiske bidrag, uden hvilket stien ikke var blevet en realitet.

 

Nordea-fonden deltager i indvielsen, og glæder sig til opleve resultatet:

 

- Stien åbner det store, flotte landskab i ådalene vest for Vejle, og den vil helt sikkert inspirere flere til at hoppe i vandrestøvlerne og opleve stor natur og kulturhistorie på tæt hold, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter det gode liv.

 

Program
Alle er velkomne til indvielsen. Husk fornuftig påklædning og fodtøj.
Kl. 13-13.30: Velkomst og taler på gårdspladsen ved højskolen
Kl. 13.30-15.30: Vandretur på stien med fortællinger om de muligheder og faciliteter, stien byder på (ca. 3 km.)
Kl. 15.45-16: Kaffe og lidt varm mad

 

Se detaljeret program for indvielsen her:

www.vejle.dk/grejsdalstien

www.facebook.com/vejlegrejsjelling/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget Søren Peschardt, tlf.: 51 50 84 63;

e-mail: sopes@vejle.dk
Afdelingsleder Klaus Enevoldsen, tlf.: 76 81 24 60 / 20 43 51 30; e-mail: klaen@vejle.dk

Projektleder Trine Møller, tlf.: 21 19 22 55; e-mail: trinm@vejle.dk
Kommunikationschef Tine Wickers, tlf.: 28 40 84 80: tw@nordeafonden.dk