Årsmøde hylder borgernes gejst

 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati holder det første fysiske årsmøde for lokalråd siden 2019. Det sker i morgen tirsdag, den 24. august, på Vingsted Hotel og Konferencecenter. Mødet bliver en hyldest til vedholdende lokalråd og lokal gejst. Trods nedlukning og forsamlingsbegrænsninger har aktive borgere søgt om og fået bevilliget 112 projekter og 6.734.705 kr. til deres lokalsamfund mellem 2019 og i dag.

 
 
 
 
Årsmøde ULN.jpg

Det er to år siden, at lokalrådene og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati kunne mødes fysisk sidst. Men i morgen er der igen fysisk årsmøde.

 
 
 
 

Med Borgernes Grønne Omstillingspulje, Vandel som ny klimalandsby og et indlæg om, hvordan Samsø i dag er selvforsynende med energi, er klimaet den helt store dagsorden, når Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) inviterer til årsmøde i morgen, tirsdag den 24. august kl. 18-21.30 i Vingsted Hotel & Konferencecenter.

 

Pressen er meget velkommen

 

Store og mindre projekter

Årsmødet bliver det første møde i to år, som kommer til at foregå "live". De seneste to årsmøder foregik digitalt på grund af Covid-19. Men trods nedlukning er der sket meget i løbet af 2020. 11 lokalråd har skiftet formænd, der er gennemført masser af projekter fra Grønbjerg Langelund nær Give til Grundet Lokalråd i Vejle, der bygges igen nye boliger på landet - herunder almene boliger - og den spritnye Kong Rans Togt vandrerute er blot nogle af de mange tiltag, der foruden udviklingspuljen og klimalandsbyen, har fyldt både ude i lokalsamfundene og i udvalget.

 

En enorm viljelyst

- Vi er i udvalget rigtigt glade for at se, hvor meget lokalrådene i Vejle kommune er vokset og er blevet mere aktive og engagerede. I det hele taget viser antallet af lokale projekter en enorm viljelyst og gejst. Det er hele formålet med udvalget - at understøtte borgernes projekter og gøre det så let som muligt for dem at være aktive og engagerede og få ting til at ske, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for ULN.

 

Tørring inviteret med

Ud over et inspirationsoplæg af Søren Hermansen, som er direktør for SamsøEnergiAkademi, der har sørget for at gøre øen selvforsynende på energiområdet, er Tørring Udviklingsråd også inviteret. Selv om Tørring ligger uden for Vejle kommune, har flere lokalområder i Vejle Kommune snitflader med byen, både når der handles, og når de unge skal uddannes.

Årsmødet vil også kigge fremad og give bud på nogle af de emner, der kommer til at fylde i det kommende år. Der er lagt op til forskellige temaer, men det bliver i høj grad de deltagende lokalråd, der kommer til at sætte dagsordenen for diskussionerne, ikke mindste ved temabordet "Politikere og borgere laver politik sammen".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Peter Sepstrup, projektudvikler i Byudvikling & Arkitektur, tlf.: 76 81 22 75