Pressemeddelelse
2. november 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledalen indvies: Startskuddet til en ny forbindelse mod Planetbyen

 
 
 
 

Flere års arbejde med at gøre jorden stabil er overstået. Asfalten er rullet ud, og et vigtigt skridt mod en fremtidig vej, der skal sammenbinde ådalen og det store boligområde Planetbyen, er taget - Vejledalen er nu klar til trafik.

 
 
 
 
 
 
 
 

I 2009 gav byrådet i Vejle grønt lys til at planlægge en vej fra Vejle Ådal til Planetbyen på toppen af Vejle. Forbindelsen, der begynder ved Bredstenvej og krydser Vardevej, skal på sigt føres op ad bakkerne forbi Planetbyen til Jellingvej. Vejen har været et stort ønske hos både borgere og politikere, der arbejder for at aflaste de eksisterende veje på Uhrhøj, Jellingvej og i hele midtbyen.

 

Siden byrådets beslutning er mange tusinde vognlæs jord kørt ud til vejens første etape - Vejledalen, der krydser Vejle Ådal. Underlaget til den nye vej er tidligere havbund og er meget blødt. Udfordringen har derfor især været at gøre jorden så stabil, at den kan bære trafikken. Sideløbende har der skullet skabes en jorddæmning som værn mod bilstøj. Dette arbejde er nu fuldendt, asfalten er lagt og stregerne kridtet op på det sidste 430 meter lange stykke af Vejledalen, som tages i brug 7. november.
 

 - "Vi er meget tilfredse med, at der nu er skabt vejforbindelse på tværs af ådalen. Byrådet har en vækstvision og et stort ønske om at være på forkant med mobiliteten, mens befolkningstallet i kommunen stiger. Vi arbejder nu og i de næste mange år på at skabe gode forbindelser, der kan aflaste de belastede veje i Vejle, og det nye vejstykke er første, vigtige skridt mod en ny forbindelse til Uhre - et af vores helt store vækstområder", siger Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

 

Ny vej skal løse fremtidens behov
Vejle Kommune arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en mobilitetsanalyse, som munder ud i en mobilitetsplan for årene 2018-2030. Planen skal sikre, at byens borgere og besøgende oplever Vejle som en spændende og attraktiv by, selvom der bliver flere om at dele pladsen. Og et af fokusområderne for at opfylde det mål er netop at skabe nye, gode forbindelser gennem og på tværs af byen i respekt for Vejles unikke natur.
 

 - "Vi skal skabe alternativer, der kan være med til at løse fremtidens behov og danne grobund for det gode liv i samspil med natur og miljø. Forud for Vejledalens tilblivelse er udarbejdet en VVM-undersøgelse, som blandt andet har medført den faunapassage, der er bygget under vejen. Her er taget hensyn til dyrelivet i ådalen - for eksempel kan oddere og andre dyr via et særligt løbebræt komme tørskoet igennem", siger Søren Peschardt, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.


Vejledalen er startskuddet til en forbindelse vest om byen, der på sigt kan aflaste midtbyen for trafik. De næste etaper, som skal fortsætte vejen helt op til Planetbyen og Jellingvej, er på tegnebrættet. Det er byrådet og væksten i området, der bestemmer, hvornår disse etaper bliver sat i gang. Etaperne er en del af mobilitetsplanen, som byrådet behandler på et temamøde i begyndelsen af det nye år.

Vi åbner vejen med pølser og brød
Den 7. november klokken 12.30 klipper formanden for Teknisk Udvalg, Peder Hummelmose, assisteret af borgmester Jens Ejner Christensen og viceborgmester Søren Peschardt snoren til Vejles nye vejstykke.

Vi kører pølsevognen frem og byder alle, der har lyst til at komme forbi, på pølser, brød og vand frem til klokken 13.30. Åbningen foregår i den ende af Vejledalen, der støder op mod Vestre Engvej - ved Bindeballestien (se kort).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg, Vejle Kommune
Mail: pehum@vejle.dk
Mobil: 40 21 02 86
 

Søren Peschardt, formand for Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune
Mail: sopes@vejle.dk
Mobil: 51 50 84 63
 

Lotte Kahl, kommunikatør, Anlæg & Infrastruktur, Vejle Kommune
Mail: lotka@vejle.dk
Telefon: 24 91 82 73