Pressemeddelelse
14. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolgruppen henter over 9 millioner hjem til fællesskabet

 
 
 
 

Vejle Kommunes kontrolgruppe har fundet mere end 9 millioner kroner, der var udbetalt for meget i offentlige ydelser. De hentes nu tilbage til de fælles kasser.

 
 
 
 

I løbet af 2020 har Vejle Kommunes kontrolgruppe nærstuderet 351 sager, og i 117 af dem har der været uberettigede udbetalinger for i alt 9,1 millioner kroner. De skal nu betales tilbage til det offentlige. 6,8 millioner ryger i kommunekassen, mens resten går til Staten og Regionerne. Langt størstedelen af pengene, 89%, stammer fra kontanthjælpsområdet, økonomisk friplads og sygedagpenge.

 

Sammenlignet med 2019 er der i 2020 fundet 0,4 millioner mindre til Vejle Kommune, selvom der er afsluttet flere sager. Og det ser formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Anja Daugaard (LA), som et positivt tegn.

 

"Det kan jo tyde på, at kontrolgruppens arbejde har en god forebyggende effekt, når de finder færre fejludbetalinger, selvom de undersøger flere sager. Det glæder jeg mig over, for vi skal selvfølgelig have så få fejludbetalinger som overhovedet muligt", forklarer hun.

 

Kontrolgruppen arbejder med anmeldelser og mistanker omkring socialt bedrageri, der kræver en særlig dybdegående undersøgelse og kontrol. Formålet med kontrolarbejdet er at stoppe uberettigede udbetalinger tidligst muligt.

 

Man samarbejder internt i kommunen og med andre offentlige myndigheder, herunder Udbetaling Danmark, SKAT og Politiet.


Fakta
- Hovedparten af de sager, kontrolgruppen har undersøgt i 2020, stammer fra anmeldelser fra borgere, registersammenkøringer og henvendelser internt i kommunen.

- Størstedelen af fejludbetalingerne dækker over forsøg på socialt bedrageri, men de kan også finde sted af andre årsager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Anja Daugaard (LA) - Formand for Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg
Mail: anjda@vejle.dk
Mobil: 21 49 24 96