Pressemeddelelse
1. februar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle får tre senioridrætscentre

 
 
 
 

De nye senioridrætscentre tilbyder blandt andet idræt tre gange om ugen og inviterer frivillige ældre ind i fællesskabet på plejecentrene.

 
 
 
 
Stigegolf_smidstrupparken.jpg

På Plejecenter Smidstrupparken er man så småt begyndt at smugtræne. Her er det Anton Kold Hansen, der er i gang med stigegolf.

 
 
 
 

Vejle har både idrætsbørnehaver og -SFO'er, idrætsfolkeskoler og -efterskoler og kan nu snart tilføje senioridrætscentre til listen. Senioridrætscentre er plejecentre, der har særligt fokus på idræt for ældre og har fået en idrætscertificering. Certificeringen sker i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund, som uddanner plejehjemspersonalet i motion og bevægelse til ældre.

 

At blive certificeret senioridrætscenter indebærer også, at der vil blive oprettet en forening omkring plejecentret, der skal være med til at sikre, at der tilbydes minimum tre ugentlige aktiviteter til beboerne. Foreningen kan blandt andet understøttes af frivillige fra lokalområdet og pårørende. Vejle Kommune er "Bevæg dig for livet"-visionskommune, og idrætscertificering af plejecentre understøtter visionen om at inkludere flere i bevægelse og fællesskab.

 

I første omgang skal tre plejecentre i Vejle idrætscertificeres. Det drejer sig om Plejecenter Hovergården i Vejle, Plejecenter Smidstrupparken i Smidstrup og Plejecenter Ågården i Egtved.

 

Seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen ser frem til at give flere ældre mulighed for en aktiv hverdag:

 

- Alderdommen kan desværre byde på nedsat livskvalitet og en svindende vennekreds. Derfor vil vi gerne prioritere aktiviteter, som giver borgerne gode oplevelser i fællesskab med andre, og som holder dem langtidsfriske og i bevægelse til gavn for både sundhed, livskvalitet og økonomi, siger Kenneth Fredslund Petersen, der håber, at Vejle Kommune med centrene også kan være med til at nedbringe ensomheden blandt ældre.

 

Idræt skaber glæde blandt de ældre og personalet
Marianne Vera Bay, centerleder på Plejecenter Ågården, fortæller, at de planlægger at tilbyde erindringsdans, stolegymnastik, cross-boule og krolf i haven, når vejret tillader det. Hun har fra et tidligere job allerede god erfaring med idræt for ældre:

 

- Det betyder utrolig meget at se dem glade og aktive, også for personalet, der nyder at lave idræt sammen med de ældre. Det giver en god stemning hos både beboere og personale at være fælles om idræt.

 

Marianne Vera Bay fortæller, at de også vil bruge de ugentlige idrætstimer til at træne de færdigheder, som de ældre gerne vil blive bedre til. Det kan være at rede sit hår eller hælde kaffe op, og hvor armmusklerne så trænes.

 

Det er frivilligt, om beboerne vil deltage, men Marianne Vera Bay og hendes kollegaer på Hovergården og Smidstrupparken håber, at mange ældre vil tage imod tilbuddet.

 

De tre plejecentre og personalet er i gang med at uddanne instruktører, finde aktiviteter og planlægge, hvordan de frivillige kan inddrages. Det vil for eksempel også blive sådan, at pårørende er velkomne til at være med, når de er på besøg - og også velkomne til at komme faste dage og være med i aktiviteter.

 

Så snart coronaen igen tillader en normal hverdag, hvor beboerne kan mødes på tværs af afdelingerne, og centrene åbnes for besøg af frivillige og pårørende, går centrene i gang med de ugentlige idrætsdage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Seniorudvalget, Kenneth Fredslund Petersen, tlf. 28 72 62 39
Områdeleder i Senior, Birte Schelde, tlf. 76 81 66 21
Centerleder Marianne Vera Bay, Plejecenter Ågården, tlf. 40 33 38 90