Pressemeddelelse
12. februar 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giv naturen en hjælpende hånd

 
 
 
 

Vejle Kommune uddeler 200.000 kroner gennem Natur- og Stipuljen. I år er der særligt fokus på projekter, der fremmer biodiversitet og god adfærd i naturen. Der er frist for at søge 2. april.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er hjælp at hente i Vejle Kommune, hvis man f.eks. gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten i sit nærmiljø, eller gøre det lettere for folk at vise god adfærd i naturen - som f.eks. at samle op efter sin hund, ikke smide affald og i det hele taget vise hensyn over for andre.

 

Natur- og Miljøudvalget har besluttet igen i år at uddele 200.000 kroner gennem kommunens natur- og stipulje. Pengene skal fortrinsvis gå til projekter, der fremmer biodiversiteten, eller som øger den gode adfærd i naturen. Puljen kan dog stadig søges til mere generelle natur- og friluftsprojekter, som kommer mange til gavn. Det er også muligt at søge om tilskud til vedligehold af eksisterende stier og friluftsfaciliteter, som tidligere har fået penge fra puljen.

 

Biodiversitet betyder, at der skal være plads til så mange forskellige planter, insekter og dyr i naturen, som muligt, på de levesteder hvor de enkelte arter naturligt vil forekomme.

 

Der er mange måder at gøre noget godt for naturen på. Det kan f.eks. være at slå græsset på en eng med le i stedet for at køre den over med en havetraktor. Eller at hive små piletræer op af en mose, så de ikke skygger for de særlige arter, der lever i mosen.

 

- Der er rigtigt meget, man kan gøre for at give flere dyr og planter gode muligheder for at leve. Det vil vi gerne se forslag til. Og vi vil gerne have ansøgninger fra folk, der vil arbejde for, at vi viser hensyn til hinanden i vores måde at bruge naturen på, forklarer formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund.

 

Alle kan søge Natur- og Stipuljen. Lige fra private enkeltpersoner til interessegrupper og organisationer. Læs hvordan på vejle.dk - søg på Natur- og Stipuljen. Fristen er 2. april.

 

FAKTA
Eksempler på projekter, der kan få støtte:

·       Forbedring af levesteder for insekter og sommerfugle

·       Forbedring af små naturområder f.eks. et vandhul med frøer

·       Hegning til afgræsning af værdifulde naturarealer

·       Udvidelse af eksisterende hegninger til at omfatte skov eller krat

·       Hegning til afgræsning af skovområder og skovlysninger

·       Bekæmpelse af problemarter f.eks. japansk pileurt, rynket rose og gyvel på naturarealer

·       Høslæt på enge

·       Aktivitetsmateriale, der kan hjælpe børn og unge med at engagere sig i god adfærd i naturen

·       Etablering af primitive telt- og lejrpladser

·       Shelters og bålhytter

·       Fugle- og udkigstårne

·       Information om gode natur- og friluftsoplevelser i lokalområdet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund, tlf.: 20 61 54 80; e-mail: kaelu@vejle.dk
Skov- og landskabsingeniør Johanne Hardervig, tlf.: 20 25 85 42; e-mail: johkh@vejle.dk