Pressemeddelelse
7. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første skridt er taget imod tre udsigtspunkter i Vejle Kommune

 
 
 
 

Natur- og Miljøudvalget har på sit seneste møde taget de indledende skridt imod at skabe de første tre udsigtspunkter ud af en lang række i Vejle Kommune. Etape 1 omfatter Hvidbjerg, Nørreskoven og Tørskind.

 
 
 
 

Udsigten fra Nørreskoven byder på både grønt og blåt, Vejle Fjord broen og Fjordbyen.

 
 
 
 

Når du står på kanten af Tørskind Grusgrav, åbenbarer der sig et formidabelt vue ud over den smukke Vejle Ådal.

 

Hvidbjergs 34 meter høje klint rejser sig over den populære badestrand og byder på en smuk udsigt ud over fjorden.

 

Vejen er lang, den kræver fondsmidler og en tæt dialog med borgerne, interesseorganisationer, relevante myndigheder og fredningsnævnet. Men med sit ja til at sætte arbejdet i gang har Natur- og Miljøudvalget taget et afgørende skridt for at få etableret tre udsigtspunkter i Vejle Kommune.

 

- Vi ønsker at skabe nogle markante udsigtspunkter, der i sig selv kan være en oplevelse og et udflugtsmål for alle, og som fortæller en samlet fortælling om området. Det understøtter samtidig vores strategi om at udvikle turisme, erhverv og bosætning i Vejle Ådal og Vejle Fjord, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Geografisk spredt

Udsigtspunkterne skal komplimentere de eksisterende udsigter og være en nyskabende arkitektonisk attraktion, der fortæller historierne om lokalområdet, for både borgere og besøgende i Vejle Kommune.

Mindst 15 spektakulære udsigtspunkter ligger i støbeskeen. Men første skridt er at få sat skub i etape 1, der omfatter tre udsigtspunkter i henholdsvis Hvidbjerg, Nørreskoven og Tørskind.

 

- De tre valgte områder illustrerer på smukkeste vis mangfoldigheden i Vejles forskellige landskabstyper og oplevelser i området. De er valgt ud fra, at de er varierede og ligger geografisk spredt ud over kommunen. Samtidig har alle tre udsigtspunkter potentiale for at skabe nye og forskellige oplevelser, siger udvalgsformanden.

 

Hvidbjerg, Nørreskoven og Tørskind

Hvidbjerg er en særlig geologisk formation ved Vejle Fjord, og den 34 meter høje klint, der hæver sig over den fine badestrand, er et oplagt sted at fortælle historien om landskabets dannelse.

 

Nørreskoven er Vejles bynære bøgeskov med udsigt til Vejle Fjordbroen og Fjordbyens ikoniske byggerier Bølgen og Fjordenhus.

 

Tørskind Grusgrav rummer en samling landskabsskulpturer af kunstnerne Robert Jacobsen og Jean Clareboudt. Fra grusgravens kant kan man skue langt ud over den særlige og smukke Vejle Ådal mod både øst og vest.

 

Fondsmidler og arkitektkonkurrence

Planen er, at alle 15 udsigtspunkter, når de engang står færdige, skal danne et netværk, som via stisystemer knyttes sammen med andre attraktioner i en samlet fortælling om området.

 

De udvalgte udsigtspunkter er alle beliggende i værdifulde landskaber, og flere af dem ligger i fredede områder, beskyttede områder og inden for strandbeskyttelseslinjen. Det åbner op for et større samarbejde med mange interessenter ud over, at det skal indhentes en række tilladelser fra andre myndigheder.

 

Med udvalgets OK til at sætte skub i udsigtspunkterne bliver første skridt at søge fondsmidler til projektet. Det sker allerede i dette forår. Samtidig skal de første samtaler med relevante myndigheder, berørte naboer, interesseorganisationer og fredningsnævnet gå i gang.

 

Ifølge planen sættes en arkitektkonkurrence i gang i slutningen af 2019.

 

 

Fakta:

  • De 15 udvalgte udsigtspunkter er placeret i et bånd af markante landskaber, der strækker sig på tværs af hele Vejle Kommune fra Vejle Fjord til Randbøl Hede. Der kan på sigt arbejdes med yderligere udsigtspunkter spredt over kommunen.
  • Udsigtspunkter må gerne være tilgængelige både med bil og via rekreative vandre- og cykelstier.
  • Natur- og Miljøudvalget har afsat 500.000 kroner på årets budget til udvikling af projektet. Pengene forventes brugt enten helt eller delvist på arkitektkonkurrencen i efteråret.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf.: 21 54 83 37

Lars Buksti, chef for Plan, Byg & Miljø, tlf.: 76 81 22 60