Pressemeddelelse
3. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejles talentmiljøer skal være bæredygtige

 
 
 
 

Den seneste uge har der på baggrund af DR's dokumentar Svømmestjerner - under overfladen været en debat om talentmiljøet i svømmesporten og elitesport i det hele taget. Vejle er Team Danmark Elitekommune og her har man i længere tid netop haft fokus på at skabe gode og bæredygtige træningsmiljøer til de unge atleter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Angst, depression og spiseforstyrrelser har ifølge de medvirkende i dokumentaren Svømmestjerner - under overfladen været konsekvensen af de træningsmetoder, der har været i brug omkring dele af svømmesporten. Debatten er også nået til Vejle, hvor både P4 Trekanten og Vejle Amts Folkeblad har haft den oppe og den har sikkert også være diskuteret over flere middagsborde og blandt forældre, unge og trænere.

 

EliteVejle arbejder som paraply for talent- og eliteidrætten i Vejle Kommune og har særligt fokus på at skabe gode rammer for unge idrætstalenter under uddannelse, så de både kan passe skolen og talentet. Samtidigt er EliteVejle med til at understøtte og udvikle klubberne, så de tilbyder de bedste træningsmiljøer for de unge atleter. Derfor har man i EliteVejle også været opmærksom på den debat, der er fulgt i kølvandet på dokumentaren:

 

- Vi følger selvfølgelig med i den nationale debat, der sætter fingeren på nogle centrale og vigtige punkter i arbejdet med elitesport og unge talenter. Uanset hvad der er op og ned i de aktuelle tilfælde, der specifikt omhandler svømning, så er det debatter, der skal tages både internt i vores organisation og med vores samarbejdsklubber. Vi har ikke nødvendigvis et skærpet fokus på det her område nu, ene og alene af den grund, at det allerede er et fokus for os i EliteVejle. Vi har et godt samarbejde med både klubber, Team Danmark og specialforbund om at skabe gode og bæredygtige talentmiljøer for vores atleter i Vejle Kommune. Vi vil skabe robuste unge mennesker, og har fokus både på trivsel og mental sundhed. Derfor har vi også et professionelt set up og tilknyttet både en ernæringskonsulent og en sportspsykolog som et tilbud til både klubber, atleter og forældre, siger Knud Erik Hansen, formand for Eliteidrætsrådet i Vejle Kommune. "Men lige meget hvor professionelt et set-up, vi har, så fratager det ingen af os det ansvar for hele tiden at have et øje på det enkelte unge menneske og tage fat, hvis der er tegn på mistrivsel. Vi må aldrig blive berøringsangste over for at tage fat, hvis fx en træner udviser en dårlig adfærd over for et barn eller en ung".

 

 

Udgangspunkt i det hele menneske

Fra politisk hold er der også fokus på, at de talentmiljøer, man støtter, er sunde - også selvom det er hårdt at dyrke eliteidræt:

 

- Vi har helt kart et ansvar for, at børnene og de unge bliver endnu bedre mennesker af at gennemgå et talentforløb i de klubber, vi støtter og samarbejder med - både sportsligt og mentalt. Det er ikke os, der har den daglige kontakt, men vi er selvfølgelig optagede af, at kulturen er god og sund både på og uden for banen, ringen eller bassinet. Vi ønsker jo, at få så mange som overhovedet muligt ud og dyrke idræt, ikke nødvendigvis på eliteniveau, men eliteidrætsudøverne bliver ofte rollemodeller for de mindre børn i foreningerne, og derfor er det vigtigt, at de trives og har et sundt miljø i klubberne, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv Jørgensen.

 

I Vejle Svømmeklub er offentlige vejninger og lignende metoder ikke noget man kender til:

 

- Vi har et særligt ansvar for vores svømmere, uanset om man træner én eller ni gange om ugen, som vores dygtigste svømmere gør. Klubben har et indgroet DNA, der bland andet munder ud i, at trænere og ledere ser vores svømmere som "hele mennesker", på samme måde som man arbejder på fra Team Danmarks side. Det handler ikke kun om sporten, men at alt det i og uden for sporten fungerer. Med andre ord, tager vores svømmere en form for uddannelse i sporten i hele deres sportslige karriere. Vores svømmere vil aldrig blive motiverede af de fremgangsmåder, man tidligere har udført på det nationale træningscenter. For os handler det om, at hver enkelt svømmer bliver set og lyttet til, specielt når der opstår ting i ens liv, der kan have indflydelse på præstationen i bassinnet, siger Johan Seistrup, cheftræner i Vejle Svømmeklub.

 

Mental velvære over sportslige resultater

På NOVAskolen i Vejle er der særlige eliteidrætsklasser på 7.-9. årgang, der samler atleter fra hele kommunen på tværs af idrætsgrene. Her er undervisningen tilrettelagt, så eleverne bedre kan kombinere skole og idræt. Her tager man i arbejdet med talenterne i eliteidrætsklasserne udgangspunkt i Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds værdisæt for talentudvikling i dansk idræt: Helhed, udvikling, samarbejde, engagement og trivsel.

 

- Det er vigtigt for os at de unge mennesker trives. Vi har mange elever her, der bruger mange timer om ugen på deres sport, og vi ved, at det kan være et ekstra pres både at passe skole og sport. Derfor gør vi meget ud af, i tæt samarbejde med EliteVejle, at skabe et godt miljø og skabe balance mellem skole og sport. Vi har derfor også en sportskoordinator på skolen, hvis rolle netop er at hjælpe og guide eleverne i hverdagen, siger John Risberg, skoleleder på NOVAskolen og fortsætter:
 

- Vi har ikke været bekendt med usunde træningsmiljøer blandt de klubber, vores elever kommer fra. Men skulle vi få kendskab til noget, vil vi reagere hurtigt og gå ind i sagen, naturligvis i tæt dialog med barnets forældre. Selvom vi også her arbejder for, at skabe nogle bedre idrætstalenter, vil vi til enhver tid sætte det enkelte barns mentale tilstand over sportslige resultater - ingen medalje er det værd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Dan Arnløv Jørgensen, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, 25 47 35 35

Knud Erik Hansen, Formand for EliteVejle, 21 79 56 42

Johan Seistrup, Cheftræner Vejle Svømmeklub 31 32 78 68

John Risberg, Skoleleder NOVAskolen, 29 11 94 05