Pressemeddelelse
4. maj 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vær med til at præge Vejle kommunes udvikling

 
 
 
 

Hvordan synes du, at Vejle kommune bør udvikle sig i de kommende 12 år? Hvordan skaber vi bæredygtige landsbyer? Og hvad med klimaet? Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er netop nu i høring, og i løbet af maj og juni vil der være virtuelle borgermøder, hvor du har mulighed for at gøre din mening gældende.

 
 
 
 
Vejle fra luften.jpg
 
 
 
 

Levende byer, mere natur og rekreative områder, levedygtige landsbyer, klimatilpasninger og bosætning. Blot nogle af de mange emner, som forslaget til Kommuneplan 2021-2033 favner.

 

To virtuelle borgermøder

I øjeblikket er planen sendt i høring frem til 30. juni, så du har mulighed for at dele din holdning med os.

 

- Vi er jo så heldige, at Vejle kommune er inde i en meget positiv udvikling, og den udvikling vil vi gerne holde fast i - og gøre endnu bedre. Jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i byrådet bakker op om forslaget til Kommuneplan 2021-2033, som skal udstikke rammerne for Vejle kommunes fremtidige udvikling. Nu er planen sendt i høring, og jeg ser frem til at debattere forslaget med borgerne, så vi sammen kan få sat rammerne for fremtidens Vejle kommune, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

 

Der er planlagt to borgermøder, som bliver holdt virtuelt. Det første møde finder sted den 25. maj kl. 9.00-11.00 og det andet møde den 15. juni kl. 19.00-21.00. På borgermøderne vil forslaget til kommuneplanen blive præsenteret efterfulgt af en debat om planens betydning for dit lokalområde, og hvordan vi i fællesskab kan skabe udvikling med kvalitet.

 

Det handler kommuneplanen om

En kommuneplan sætter rammerne for den langsigtede udvikling af kommunen. Det er her, at politikerne beslutter, hvilke områder i kommunen der skal anvendes til specifikke formål. På den måde danner kommuneplanen grundlag for kommende planer og projekter. Fx:

  • Vejle Kommune oplever en øget bosætning, og det giver behov for nye boliger, der samtidig kan rumme andre måder at leve på.
  • Vejle Midtby skal være "en lille storby - en grøn mikropol". Et handels-, møde- og bosted med butikker og oplevelser koncentreret om et tæt, sammenhængende byliv.
  • Erhvervsområder, der giver investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for produktions-, transport- og logistikvirksomheder.
  • Områder til vindmøller, biogasanlæg og principper for placering af solcelleanlæg samt skovrejsning og vådområder, der kan binde CO2.
  • Afværgeforanstaltninger, der kan forhindre oversvømmelser, tænkes ind i planlægning af nye byområder, og når vi fortætter eksisterende byer, etablerer tekniske anlæg eller ændrer brugen af arealer.
  • Mere biodiversitet, målrettet naturpleje og planlægning af ny sammenhængende natur er en del af kommuneplanens Grønt Danmarkskort.
  • Mere bynær skov og nye rekreative muligheder er en del af kommunens målsætning.
  • Levedygtige landsbyer sikres ved at holde en række fællestræk for øje, når der planlægges og udvikles i områderne.

Sådan kommer du til orde

Du har til og med 30. juni 2021 mulighed for at komme med dine bemærkninger eller indsigelser til forslaget til kommuneplanen på plan@vejle.dk.

Planen er digital og kan findes og downloades på kommunens hjemmeside. Foretrækker du at læse planen på papir, kan du finde en printet udgave på kommunens biblioteker.

Ønsker du at deltage i borgermøderne, skal du huske at tilmelde dig her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensten, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14

Marianne Bjerre, kommuneplanlægger, tlf. 23 62 27 88