Pressemeddelelse
8. august 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pårørende hjælper pårørende til psykisk syge

 
 
 
 


Når et menneske tæt på dig har langvarige psykiske problemer, er du selv i risikozonen for at blive syg, f.eks. med stress og depression. Derfor har Vejle Kommune nu et nyt kursus i september, hvor pårørende med levede erfaringer underviser.

 
 
 
 
 
 
 
 

Når ens kæreste, søn, søster, ven eller ægtefælle har psykiske problemer, er man ofte under pres og arbejder hårdt med at støtte sin syge pårørende. Mange koordinerer, går med til møder ved kommunen eller lægen og træder til, når det er nødvendigt.  Og hvis presset er langvarigt, går mange pårørende selv ned med flaget:
 

"Som pårørende er du typisk mere optaget af at gøre noget for den syge end at passe på dig selv. På en måde lider den pårørende sammen med den syge. På kurset lærer du netop at tackle hverdagen som pårørende. Du får redskaber til at håndtere de mange bolde i luften, bekymringer og forventninger," siger Lisbeth Harkes Andreasen, leder af  Recovery College Vejle, der står for kurset sammen med Sundhedsafdelingen.

Underviserne er uddannet til at være instruktører. De har selv rollen som pårørende til et menneske med langvarig sygdom inde under huden. Fælles for dem er, at de selv har været gennem en proces, hvor de har lært at tackle hverdagen, så de ikke brænder deres lys i begge ender:
 

"Vi har fundet to instruktører, der kan fungere som inspiration for andre. Samtidig har de fået en grundig introduktion og uddannelse til der er gennembearbejdet."
 

Recovery College Vejle har god erfaring med at tage afsæt i levede erfaringer og have fokus på hjælp til selvhjælp:

"Når man møder mennesker med lignende udfordringer, er det ofte lettere at sætte ord på det, som er vigtigt, og få inspiration til at tackle, f.eks. manglende overskud, dårlig samvittighed, dårlig søvn og følelsen af isolation. Det er også givende at opleve, at man har noget vigtigt at bidrage med.  Selvhjælpskurser gør, at man får en mere positiv oplevelse af sig selv, sine styrker og muligheder," siger Lisbeth Harkes Andreassen.
 

Kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende til et menneske med psykiske problemer" begynder mandag den 23. september kl. 16-19. Holdet mødes en gang i ugen i 2½ time 7 uger i træk. Hvis du er interesseret, kan du kontakte Lisbeth Harkes Andreassen på tlf. 29 13 14 71.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lisbeth Harkes Andreassen, koordinator,  tlf. 29 13 14 71, LHAAN@vejle.dk
(Lisbeth har møder, men tjekker jævnligt sin telefon)