Pressemeddelelse
19. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt tilbud skal lette sorgen for ældre over 65 år

 
 
 
 
 

To ud af tre tager imod Vejle Kommunes nye tilbud om samtaler, når man har mistet en ægtefælle. At tale om sorgen og savnet er et vigtigt skridt mod at finde fodfæste igen, mener Kaj Kohave, der mistede sin kone Karen efter 40 års ægteskab

 
 
 
 

"Der er ting, man ikke kan forberede sig på: Sit første barn og det at miste sin ægtefælle. Derfor er det også så vigtigt at tale om sorgen. Få sat ord på den og acceptere den," siger Kaj Kohave.

Det er nu to år siden, Kaj mistede Karen til kræften. Ensomheden og den tavse, larmende stilhed maser sig stadig ind på livet indimellem. Særligt omkring aftensmaden i Kajs lejlighed. Men den bliver mindre og mindre.
 

Godt at tale med en neutral fagperson
Kaj talte åbent med Karen og familien om døden. Og på samme måde har han vendt tabet og savnet med familie og venner. Egentlig synes Kaj, at han havde snakket nok. Alligevel tog han imod tilbuddet om at få en samtale med en sundhedsvejleder i sit hjem. Det har han ikke fortrudt:

"Det er godt at tale med en neutral person. Du bringer dig selv i en situation, hvor du skal udtrykke dig på en anden måde, fordi du ikke kender personen over for dig. Du er nødt til at komme på banen. Det er med til at lette og styrke," siger Kaj, der fik tre samtaler med en sundhedsvejleder efter dødsfaldet.

Tilbuddet har kørt som et forskningsprojekt gennem de sidste tre år og er nu et fast tilbud til borgere over 65 år. Evalueringen af projektet viser, at borgerne er glade for tilbuddet. Blandt andet fordi det er lettere at tale med en professionel om de svære ting i livet efter at have mistet. Det fortæller Dorte Bladt, der er en af de to sundhedsvejledere, som har stået for projektet:
 

"Vi kommer som udenforstående og kan rumme sorgen. Mange oplever derfor, at samtalerne er et frirum, hvor man ikke behøver at lægge bånd på sig selv og tage hensyn til, fx om den anden bliver ked af det."


Sorg er forskellig
Det er vidt forskelligt, hvordan vi oplever sorg, og hvad der hjælper os med at genvinde fodfæste. For Kaj Kohave handlede det ikke om at glemme Karen. Tværtimod:
 

"Jeg vil glæde mig over de ting, vi har haft sammen. Dem vil jeg tage med videre og finde ro i. Og så har det været vigtigt for mig at finde ud af, hvad jeg vil. At få lavet de rammer, jeg gerne vil leve videre i," siger Kaj Kohave, der blandt andet er flyttet i en mindre lejlighed.
 

Samtalerne med sundhedsvejlederen er en fortrolig samtale, hvor du kan tale om det, du har på hjertet. Fx få information om forventelige reaktioner. Der er fokus på at genvinde balancen i livet, fortæller Dorte Bladt:
 

"Både ved at huske det menneske, men også til at se fremad og passe på dig selv. Fx ved at tage et "frikvarter" fra sorgen. Der er oftest noget, man selv kan gøre. Derfor taler vi også om, hvordan man kommer til at leve med sorgen i hverdagen."

Hvis du vil vide mere om tilbuddet, kan du kontakte sundhedsvejlederne på tlf. 76 81 80 96, mandag - torsdag mellem kl. 8.30 - 10.00. Eller læse mere på www.vejle.dk/hjemmebesog
 

 

VÆRD AT VIDE OM SORG

 • Hvad er sorg?
  Sorg er den reaktion vi har, når vi mister noget, som er betydningsfuldt for os. Det kan være at miste en person. Det kan også være tab af andre ting i livet. Fx at miste førligheden, en skilsmisse, tab af kontakt til børn eller en flytning. Sorg er et livsvilkår, som de fleste mennesker møder flere gange i livet.
   
 • Sorg påvirker på mange livsområder
  Sorgen indeholder mange forskellige følelser og tanker. Det påvirker også fysisk, fx kan man miste appetitten og få søvnforstyrrelser. Sorgen kan også påvirke socialt, sådan at man fx ikke har lyst til at være sammen med andre mennesker.

  For nogle medfører sorgen også, at man oplever nedtrykthed og mangel på livslyst. Sorgen er ofte meget intens den første tid og aftager gradvis i intensitet. For nogle fortsætter sorgen med at være meget intens.
   
 • Sorg går ikke over - man lærer at leve med den
  Det er individuelt, hvordan sorgen opleves. De fleste oplever, at sorgen bliver ved med at være en del af livet, men den med tiden fylder mindre i hverdagen og dukker op ved særlige lejligheder.

  Oftest genfindes balancen i livet efter et halvt til et helt år. Sorgen går ikke over, men man lærer at leve med den.
   
 • Sorg er forskellig fra person til person
  Der er ikke noget fast mønster i, hvordan man sørger. Det er individuelt, hvordan vi sørger, og hvad der hjælper os til at genfinde balancen i livet igen. I den første tid, kan det være vigtigt at have fokus på at få nogle få dele til at fungere. Fx at sove, spise og dyrke motion.
   
 • Når du møder mennesker i sorg
 • Det er vigtigt at turde være der, når du møder et menneske, der er i sorg. Det kan være en god ide at dele et minde eller spørge ind til, hvad de særligt husker. Det er godt at være opmærksom på, at mennesker i sorg kan have det meget forskelligt, og behovene kan svinge. Er du i tvivl, så spørg!
   
 • Nogle har brug for hjælp
  For de fleste mennesker er sorgen pinefuld, men ikke en sygdom. For nogle bliver sorgprocessen så lang og intens, at de får brug for hjælp fra andre. Det er godt at søge læge eller anden sundhedsprofessionel, hvis du er i tvivl, om der er brug for hjælp.

 

Kilde: bornungesorg.dk/om-det-nationale-sorgcenter, der også er målrettet voksne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Dorte Bladt, Sundhedsvejleder, Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune, tlf. 76 81 80 96 / 24 93 39 67, E-mail: dorbl@vejle.dk