Pressemeddelelse
2. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere i Vejle søger ind på en erhvervsuddannelse

 
 
 
 

Det er et nationalt mål, at flere unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse - og i Vejle går det i den helt rigtige retning. Derfor skruer man nu op for ambitionerne i 2021, hvor min. 23 % skal søge ind på en erhvervsuddannelse. 

 
 
 
 

- Vi ligger flot, og det går absolut i den rigtige retning, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen, efter at udvalget behandlede fastsættelsen af kommunens måltal for, hvor mange, der skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2021.

 

Folketinget har fastsat en national målsætning om, at 25% af en årgang i 2025 skal søge ind på en erhvervsuddannelse. Det tal skal i 2030 være steget til 30 %.  

 

Vejle ligger flot i forhold til resten af landet, og tallene bevæger sig allerede nu i den retning. I 2019 valgte 20,7% en erhvervsuddannelse, og i år er søgningen steget til 22,2%.

 

- Pilen peger i den rigtige retning, og det tegner godt i forhold til at nå de 25% i 2025, udtaler udvalgsformanden og fortsætter:

 

- Derfor har vi også skærpet målsætningen for næste år, hvor vi gerne skal nå op på min. 23%.

 

At man allerede nu er nået så langt, skyldes ifølge Torben Elsig-Pedersen, at der i Vejle Kommune er et stærkt og tværfagligt samarbejde:  

 

- Der er mange, der skal have kredit for den gode udvikling. Det er højt prioriteret politisk i både Børne- og Familieudvalget og i Arbejdsmarkedsudvalget. Der er et stort fokus på indsatserne på skolerne og i den vejledning, der bliver givet til de unge hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. Og så har vi et enestående godt samarbejde med ungdomsuddannelserne i Vejle, hvilket også er en grundsten i arbejdet for at nå målsætningen, siger Torben Elsig-Pedersen.

 

På landsplan var søgningen til erhvervsuddannelserne 19,9% i 2019, hvor den i Vejle var 20,7% - som er steget til 22,2% i år. De samlede nationale tal for i år kendes endnu ikke.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget, tlf: 40 94 57 40

Ulla Riisbjerg Thomsen, chef for Uddannelse & Læring, tlf: 24 43 60 41