Hvor meget bevæger børn sig i skoletiden?

 
 
 
 

Elever fra seks forskellige skoler i Vejle Kommune skal hjælpe med at vise, hvor meget børn bevæger sig i løbet af en skoledag. Det sker ved hjælp af armbånd, der indsamler data som behandles anonymt.

 
 
 
 
Børn i bevægelse udenfor.jpg

Et nyt projekt skal give indblik i børns bevægelsesmønstre.

 
 
 
 

Bevægelse og aktivitet har som bekendt en positiv betydning for børns sundhed, trivsel og læring. Men hvor meget, hvordan og hvornår bevæger børn sig egentlig i løbet af skoledagen?

 

Det bliver man snart klogere på i Vejle Kommune, hvor man i samarbejde med seks forskellige skoler har taget initiativ til at indsamle data om skolebørns bevægelsesmønstre. Undersøgelsen skal give bedre indblik i, hvad der fremmer eller hæmmer børns bevægelse i løbet af skoledagen.  

 

En af de deltagende skoler er Gårslev Skole, og her glæder skoleleder Susanne Feder sig over tiltaget:

"Hos os er bevægelse en naturlig del af skoledagen, hvor eleverne bevæger sig både i undervisningen og i frikvartererne. Vi har en oplevelse af, at vores elever bevæger sig en hel del, men vi ved jo ikke præcis hvor meget eller hvornår; så det bliver interessant at få noget konkret data og dermed mere viden. Håbet er, at vi selv og andre bliver skarpere på, hvor meget, hvordan og hvornår vores elever bevæger sig og finder ud af, om der skal justeres i bevægelsesmængden - til gavn for elevernes læring og trivsel ", forklarer hun.

Rent praktisk er tilgangen, at en række elever i en uge udstyres med sensor-armbånd, der indsamler data om, hvordan de bevæger sig i løbet af skoledagen. Armbåndet udleveres om morgenen, og afleveres igen, inden eleverne går hjem. De indsamlede data behandles anonymt.
 

Initiativet afspejler Vejle Kommunes fokus på at finde nye måder at bruge digitale værktøjer til at give både virksomheder og borgerer den bedst mulige service. Her ser man frem til, at de indsamlede data fremadrettet kan bruges som et redskab, når skolerne planlægger deres undervisning.


Fakta
- Der er stort fokus på, at de indsamlede data behandles anonymt og i henhold til databeskyttelsesloven
- Det er frivilligt for børnene at deltage, og deres forældre skal give samtykke
- I Vejle Kommune er det Digitalisering & IT samt Uddannelse & Læring, der i fællesskab med 6 skoler står bag initiativet: Novaskolen, Kirkebakkebakkeskolen, Firkløverskolen, Højen Skole, Gårslev Skole og Skibet Skole.
- Initiativet udspringer af det fælles nordiske innovationsprojekt "Nordic Healthy Cities" under Nordic Smart City Network (NSCN), hvor man arbejder med forebyggende sundhedsdata i både Finland, Danmark og Færøerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Søren Klindt, Leder af Pædagogik & Læring, SOKLI@vejle.dk, 21752428
- Brian Slot, Chef for Digitalisering og IT, Vejle Kommune. Tlf. 51 77 07 89, E-mail: brisl@vejle.dk