Vejle Kommunes leverandørliste træder i kraft 1. september

 
 
 
 

Fra og med 1. september 2021 skal alle leverandører af serviceydelser på forplejning til Vejle Kommune have underskrevet en såkaldt arbejdsklausul - hvis beløbet overstiger 10.000 kr.

 
 
 
 

Virksomheder, der ønsker at levere serviceydelser på forplejning til Vejle Kommune på mere end 10.000 kr., skal fremover opfylde en arbejdsklausul, der omhandler forhold på arbejdspladsen ift. løn- og ansættelsesvilkår samt arbejdsmiljøforhold. Det gælder fx leverandører af forplejning til arrangementer, døgnseminarer, temadage og julefrokoster.


Undtaget er studieture m.v. uden for Vejle Kommune, herunder til udlandet samt ikke planlagte restaurationsbesøg, hvor behovet opstår med relativt kort varsel.

 

Der udarbejdes en liste over de leverandører, som har skrevet under på, at de opfylder klausulen, og denne "leverandørliste" vil fremgå af Vejle Kommunes hjemmeside. På samme side kan andre interesserede leverandører se, hvordan de tilmelder sig.

 

Beslutningen om arbejdsklausulen blev truffet af Byrådet i 2019, og er efterfølgende blevet vurderet i Ankestyrelsen. Vejle Kommune har nu modtaget en forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsen, som betyder, at ordningen kan implementeres pr. 1. september 2021.


Fakta

- Leverandørlisten findes på www.vejle.dk/leverandørlisten , hvor man også kan se, hvordan man tilmelder sig.

- Der vil blive gennemført stikprøvekontrol med leverandørerne på listen.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jacob Saxeskov
Strategi og Udbudschef i Vejle Kommune
Tlf. 76 81 17 31  ·  E-mail: jacsa@vejle.dk