Pressemeddelelse
6. maj 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.P. Møller Fonden donerer 10 mio. kr. til skoleudvikling i Vejle Kommune og Langeland Kommune

 
 
 
 

Vejle Kommune og Langeland Kommune har netop modtaget en donation på 10 mio. kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene er bevilget til projektet "Styrket kvalitet i pædagogisk praksis", der skal udvikle mangfoldige læringsmiljøer og gavne elevernes læring og trivsel.

 
 
 
 
 
 
 
 

Siden 2018 har Vejle Kommune og Langeland Kommune, med støtte fra A.P. Møller Fonden, arbejdet sammen om at udvikle professionelle læringsfællesskaber på kommunernes skoler og institutioner. Professionelle læringsfællesskaber er en samarbejdsform og en metode til at fremme elevers læring og trivsel. Det igangværende forløb evalueres løbende af Rambøll. Evalueringerne af forløbet viser en flot udvikling i samarbejdskulturen til gavn for eleverne.

 

Med donationen på 10 mio. kr. kan skoler og institutioner se frem til yderligere understøttelse af den igangværende udvikling af den professionelle samarbejdskultur.

 

- Vi er virkelig glade og stolte over, at A.P. Møller Fonden har bevilget et så stort og flot beløb til Vejle Kommune og Langeland Kommune. Det bekræfter os i, at vi har gang i noget vigtigt, som er til gavn for elevernes læring og trivsel, udtaler Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune.

 

Fondsmidlerne har også til formål at understøtte en skoleudvikling, som har et endnu skarpere fokus på at alle børn føler sig som en del af ligeværdige, værdifulde og udviklende fællesskaber. I Vejle Kommune har de skrevet denne ambition ind i en strategi for udviklende fællesskaber i skolen.

 

- Det er desværre en tendens på landsplan, at flere børn i perioder oplever, at det er vanskeligt at være en del af fællesskabet i skolen. I Vejle Kommune har vi stor respekt for, at børn er forskellige og i perioder har forskellige behov. Derfor har vi en ambition om, at vores skoler kan møde forskelligheden og give alle børn et skoletilbud, som udvikler dem til deres højeste potentiale, siger Torben Elsig-Pedersen.

 

Chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, Ulla Riisbjerg Thomsen, supplerer:

 

- Når vi har de her ambitioner, så kræver det rigtig meget af hele organisationen - ikke mindst af lærerne og pædagogernes didaktiske kompetencer og samarbejde. Med midlerne fra A.P. Møller Fonden får vi mulighed for at løfte i flok og styrke de kompetencer.

 

I Langeland Kommune er der også stor glæde over bevillingen fra A.P. Møller Fonden. Formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget Jan Ole Jacobsen og Børn-, Unge- og Socialchef Lone Bjerregaard siger samstemmende, at den flotte donation har stor betydning for, at de kan fortsætte det gode arbejde med alle elevers mestring:

 

- Donationen giver os en unik mulighed for at videreudvikle meningsfulde læringsfælleskaber for både medarbejdere og elever. Det er vigtigt for os at have fokus på alle elevers potentiale for læring således, at alle elever bliver, så dygtige som de kan og indgår i respektfulde fællesskaber, udtaler Lone Bjerregaard.

 

Sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden, Hans Kristian Kristensen, fortæller at fonden ser frem til at følge kommunernes arbejde og ikke mindst til, at eleverne får gavn af indsatsen og tilføjer:

 

- Børn og unges uddannelse og dermed deres fremtid er omdrejningspunktet for A.P. Møller Fondens donation til den danske folkeskole. Og det er netop det, der står i centrum i dette initiativ, hvor målet er at styrke alle elevers læring og trivsel og at udvikle læringsmiljøer, hvor alle elever oplever sig som kompetente, deltagende og medbestemmende.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet startes op i januar 2022 med en inddragende proces, hvor de deltagende skoler og institutioner i Vejle Kommune og Langeland Kommune får mulighed for at lave et lokalt tilpasset design, som tager afsæt i deres lokale praksis. En proces som inddrager både skolernes ledelser og personale.

 

Gennem forløbet vil alle ledere, lærere og pædagoger skulle deltage i seminarer, skolekurser samt aktionslæring på egen skole.

 

Vejle Kommune bliver overordnet projektleder på forløbet som gennemføres i samarbejde med UCL, der bliver strategisamarbejdspartner og leverandør. Forløbet afrundes i foråret i 2024.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune, tlf.: 40 94 57 40, mail: torel@vejle.dk

 

Ulla Riisbjerg Thomsen, Chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, tlf.: 24 43 60 41, mail: ullrt@vejle.dk

 

Jan Ole Jacobsen, formand for Lærings- Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune, tlf.: 53 64 14 54, mail: joja@langelandkommune.dk

 

Lone Bjerregaard, Børn, Unge og Socialchef i Langeland Kommune, tlf.: 51 33 71 79, mail: lobj@langelandkommune.dk