Pressemeddelelse
22. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældre og handicappede skal op af stolen

 
 
 
 

Livet på Vejle Kommunes plejecentre og bo- og aktivitetstilbud skal byde på mere fysisk udfoldelse og socialt samvær. Det er målet med de nye træningsteknologier, som Vejle Kommune tester.

 
 
 
 
 
 
 
 

Motion og træning er godt for både krop og sjæl, men det er alt andet lige nemmere at tage springet fra lænestolen til træningslokalet, hvis træningen også er sjov. Og det er fællesnævneren for de  træningsteknologier, som Vejle Kommune i øjeblikket tester på velfærdsområdet.

 

Udvalgte plejecentre har f.eks. fået installeret Touch & Play-aktivitetsskærme med spil, som har forskelligt træningsfokus, f.eks. reaktion, balance og hukommelse, mens bofællesskaber for udviklingshæmmede tester træningsbrikker på gulvet, hvor borgerne på forskellige måder stimuleres og motiveres til bevægelse ved hjælp af lys og lyd. Andre steder i kommunen afprøves Motiview, et motivationsværktøj, der ved hjælp af levende billeder og lyd kan stimulere til træning og motion. Det består af en skærm med motivationsfilm, som kan kombineres med et træningsredskab, f.eks. en motionscykel eller et gå- og løbebånd.


- Flere af teknologierne minder meget om det, vi kender fra computerspil. Det betyder, at teknologierne måler på, hvor godt man klarer sig. Klarer man sig godt, gør teknologien det sværere. Omvendt klarer man sig dårligt, gør teknologien det nemmere at træne, så intensiteten tilpasses hver enkelt, siger Hanne Styrbak, der er implementeringskonsulent og ansat til at hjælpe medarbejderne med at bruge og få mest muligt ud af de nye teknologier.

 

- Vi har valgt at teste mange forskellige træningsteknologier af og på forskellige målgrupper, da det ikke er sikkert, at den teknologi, som matcher og motiverer en gruppe, virker i forhold til en anden, siger Hanne Styrbak.

Hun fortæller, at målet med de nye teknologier er at øge antallet af træningsgange, intensitet og
-varighed, og at træningen opleves som mere motiverende for den enkelte. Men de skal også være med til at motivere borgerne til i højere grad selv at tage initiativ til at være sammen med hinanden og dyrke motion uden at medarbejderne er involveret.
 

Det oplever pædagog Kenneth Skødt Søndergaard Yde fra bofællesskabet Højbo-Solsikken i Give, hvor de afprøver Hopspots, træningsbrikker med lyd og lys:

- Hopspots har vist sig at være en ny, anderledes og ikke mindst sjov måde at bevæge sig på. Man glemmer helt, at man bevæger sig og er derfor en oplagt måde at få motion ind i hverdagen, uden at man opdager, at man motionerer. En borger sagde til mig: "Det er så sjovt, at jeg kommer til at grine". Så er vi nået langt.

Vejle satser på velfærdsteknologi

Træningsteknologierne bliver betalt af Vejle Kommunes velfærdsteknologipulje. Vejle Kommune har siden 2012 satset på velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der første gang afsat 20 mio. kr. til at investere i teknologi. I 2017 satte Vejle Kommune turbo på processen ved at afsætte yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Siden 2012 er der afprøvet ca. 70 forskellige teknologier.

Fælles for kommunens valg af teknologier er, at de skal gøre borgerne i stand til at kunne mere selv og give dem en større livskvalitet. Eller også er de med til at frigøre ressourcer, så personalet kan hjælpe med andre opgaver, hvor der er mere brug for det.

 

________________

FAKTA om træningsteknologier i test:

  • Plejecenter Sofiegården, Plejecenter Bakkegården og Papirfabrikken, aktivitetstilbud til udviklingshæmmede og psykisk sårbare, tester Motiview, motivationsskærm, og Moto Tiles, træningsfliser
  • Bostedet De 2 Gårde tester tre intelligente legesystemer: Infinity, en slags intelligent udendørs legeplads, E-board, som er en tavle med spil og sport, og Soundware, en lydaktivitet, der udfordrer puls og konkurrence.
  • Bofællesskabet Højbo-Solsikken og Plejecenter Sandbjerg tester Hopspots og Moto Tiles, som er hhv. træningsbrikker og -fliser, som motiverer til bevægelse ved hjælp af lys og lyd
  • Bofællesskaberne Postens Vej og Ringdams Koppel tester interaktiv træning med e-Wall - en tavle, som motiverer til bevægelse ved hjælp af lys og lyd.
  • Plejecenter Hejlskov og Plejecenter Stensvang tester Touch & Play-skærme med spil, som træner reaktion, balance mv.
  • Plejecenter Hovergården og Plejecenter Højager afprøver en mobil interaktiv projektor til fysisk og kognitiv træning, hvor projektoren skyder et billede ned på f.eks. gulvet. Billedet reagerer, når man går på det, kaster en bold eller lyser med en lygte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Implementeringskonsulent Hanne Styrbak, tlf. 20 12 84 67.
Pædagog Kenneth Skødt Søndergaard Yde, tlf. 76 81 92 79.