Pressemeddelelse
13. januar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen undersøger vildtbestanden i Nørreskoven, Sønderskoven og ved Højen Å

 
 
 
 

For 9. år i træk foretager Vejle Kommune en bestandsundersøgelsesjagt i de tre skovområder. Den finder sted mandag den 20. januar 2020.

 
 
 
 

Kommunen foretager den årlige bestandsundersøgelsesjagt mandag 20. januar i Nørreskoven, Sønderskoven og omkring Højen Å.

 
 
 
 

Hvordan er sundhedstilstanden hos dyrene i Vejles kommuneskove? Og hvordan trives de?

Det er nogle af de spørgsmål, som Vejle Kommune søger svar på med den årlige bestandsundersøgelsesjagt af vildtbestanden i kommunen. I år foregår jagten mandag den 20. januar 2020 i tidsrummet kl. 8.30-16.

 

- En bestandsundersøgelsesjagt har det formål at undersøge dyrenes helbredstilstand og vurdere bestandens størrelse, trivsel og sundhed. Derfor vil der blive skudt et antal jagtbare dyr som fx rådyr, ræv og mårhund, som vi efterfølgende får undersøgt, forklarer Lars-Bo Lykke Christensen, forstkandidat og driftskoordinator af Vejles kommuneskove.

 

20 skytter og en schweisshund

I år foregår jagten som altid i Sønderskoven om formiddagen og Nørreskoven om eftermiddagen, mens også skovområdet omkring Højen Å er en del af dette års undersøgelse. Det tredje skovområde går på skift mellem kommunens øvrige skove. Sidste år var det Munkebjerg og forrige år Give, og i år er det området ved Højen Å, som sidst blev undersøgt i 2014.

 

Der vil i alt være ca. 20 skytter, alle rutinerede jægere, samt en schweisshund, der kan opspore evt. anskudt vildt.

Der bliver sat skilte op, som fortæller, at der er jagt i skoven. Men skovene er stadig åbne for publikum. Det betyder, at jægerne skal aflade, hvis der kommer publikum. De vil desuden svare på evt. spørgsmål om jagten.

 

Erfarne jægere

Jagten vil foregå som trykjagt. Ved trykjagt går 2-4 personer gennem et skovområde, hvor de i et stille og roligt tempo trykker vildtet fremad. Jægere vil stå parat ved dyreveksler og lignende for at nedlægge vildtet, når det kommer på skudhold.

 

De deltagende jægere, som er ansat i Teknik & Miljø i Vejle Kommune, er udvalgt, fordi de har stor erfaring med præcis denne type jagt. Alle jægere tager fri fra arbejde for at deltage.

 

Nedlagt vildt bliver undersøgt af en ekspert, og resultaterne sammenholdes med tidligere års erfaringer og bliver efterfølgende offentliggjort.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lars-Bo Lykke Christensen, forstkandidat og driftskoordinator i Vejles kommuneskove, tlf.: 21 29 30 74, mail: larlc@vejle.dk