Pressemeddelelse
7. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økolariet formidler ude i byen

 
 
 
 

Shopping, genbrug og bæredygtighed gøres helt konkret dér, hvor borgerne befinder sig, når Økolariet udvider sine vante formidlingsrammer til også at omfatte Bryggen, Ny Rosborg, ØsterBO og AffaldGenbrug.

 
 
 
 

Økolariet skruer op for formidlingen ude hos borgerne og rykker i efterårsferien ind i bl.a. Bryggen, hvor fokus vil være på shopping og konsekvenserne af vores forbrug.

 
 
 
 

"FN's Verdensmål", "Biodiversitetskrise" og "Klimaforandringer" er begreber, vi efterhånden støder på overalt i vores hverdag, men hvad er det nu, de betyder? Skal jeg skal tage mig af det, og hvad kommer de egentlig mig ved? Det kan du få en masse at vide om, hvis du besøger Økolariets udstillinger på dæmningen 11, men som noget nyt møder Økolariet nu også vejlenserne ude i byen. Dér, hvor de handler, hvor de bor og afleverer deres affald.

 

Bryggen byder Økolariet indenfor

Et af de steder, du snart kan møde Økolariet, er i indkøbscenteret Bryggen på Vejles gågade. Udstillingens tema er selvfølgelig SHOPPING og den betydning, vores indkøbsvaner har for klodens ve og vel.

 

- Vores mål er selvfølgelig at skubbe lidt til kundernes indkøbsvaner og forhåbentlig få dem til at handle mere bæredygtig. Det er dejligt, at Bryggen vil være med i denne proces, siger Økolariets leder Niels Nørgaard.

 

Kom og oplev Vejles største shoppingposer

Stort er godt, bare ikke når det gælder vores forbrug. Alligevel kan du i den 200 kvadratmeter store oplevelsesbaserede udstilling stikke hovedet ind i Vejles største shoppingposer. Her får du afsløret varernes skjulte forbrug, som er alle de ressourcer, der er brugt på at producere dem, men som ikke kan ses i den færdige vare.

 

Her kan du blive klogere på, hvilke varer der er mest bæredygtige, hvad biodiversitet er, og i det elektroniske spil kan du teste, om du er rigtig klimaklog.

 

Økolariets nye udstilling findes på 1. sal, dér, hvor rulletrapperne kommer ned fra p-huset. Se efter den roterende, pink indkøbsvogn. Udstillingen åbner tirsdag den 13. oktober i efterårsferien. Ligesom i Økolariet på Dæmningen 11 er der selvfølgelig gratis adgang. Udstillingen er indtil videre åben frem til marts næste år.

 

Feltøkolarie i Ny Rosborg

Som en del af den nye bæredygtige bydel Ny Rosborg arbejder Økolariet på at synliggøre de bæredygtige tanker i bydelen ved at gøre normalt skjulte installationer synlige og vise bæredygtige tiltag 1:1. Det skal give beboerne og alle, der besøger området, en langt bedre forståelse for, hvordan bydelen interagerer med sine omgivelser. Emner, der kan synliggøres, er fx affald, spildevand og klimagasser, der forlader området, og el, fjernvarme og mad, der ledes ind i området. Genbrug af fx vand og brug af vedvarende energi er også oplagte emner, der kan illustreres

 

- Det er ambitionen, at formidlingen af den bæredygtige satsning i området bliver en oplevelse for alle, og at beboerne derved bliver mere stolte af deres bydel og kan fungere som fortalere og ambassadører for at leve et mere bæredygtig liv, forklarer Niels Nørgaard.

 

Klimaformidling ved Østerbo

I Østbyen arbejdes der på at etablere et formidlingsspot, hvor Økolariet på en spændende og interaktiv måde fortæller om alle de tiltag, der skal sikre området mod oversvømmelser fra skybrud og stigende vandstand. Der bliver også formidlet om klimatiltag og klimaudfordringer i Økolariet og i Bylaboratoriet på Dæmningen 11, men ved at etablere et formidlingsspot dér, hvor klimatilpasningen føres ud i livet, kan formidlingen gøres mere nærværende og nå ud til et større publikum. Tidsramme for dette formidlingsprojekt er endnu ikke fastlagt.

 

Samarbejde med det nye AffaldGenbrug

Økolariet samarbejder også med AffaldGenbrug i Vejle om formidlingen på det nye RessourceCenter i Vejle (RCV), der forventes at åbne i 2022. Det er formidling både til borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Målet er at skabe øget fokus på ressourceoptimering gennem bedre sortering, genbrug og genanvendelse.

 

Fakta

  • Økolariet er åbent dagligt kl. 10-16
  • Udstillingen i Bryggen er åbent dagligt kl. 10-19
 
 
 
 
Kontaktinformation

Niels Nørgaard, nieno@vejle.dk, tlf. 29292046

 
 
 
 
 
 
 

Økolariet
Dæmningen 11 - 7100 Vejle - Tlf.: 76 81 20 60 - Mail: okolariet@vejle.dk