Pressemeddelelse
3. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune går forrest i kampen mod klimaforandringerne

 
 
 
 

Vejle Kommune er udvalgt til at deltage i projekt DK2020, som har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark.

 
 
 
 

Vejle er blandt 20 danske byer, der er optaget i DK2020.

 
 
 
 

Vejle Kommune skal i gang med at udvikle en ambitiøs klimaplan med inspiration fra verdens førende byer på området, og i samarbejde med en snes andre danske kommuner. Kommunen er nemlig blevet optaget af projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag.

 

- Vi er meget glade for at være kommet med i projektet, da vi allerede har erfaringer med klimaforandringerne i form af oversvømmelser. Derfor anerkender vi netop også vigtigheden af resiliente løsninger, der både tager højde for tilpasning og forebyggelse, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V).

 

Vejle tager ansvar

Baggrunden for deltagelsen i projektet er de aktuelle klimaudfordringer, som aldrig har været tydeligere end i dag. Specielt i Vejle Kommune, hvor Vejle by er udpeget som oversvømmelsestruet og gennem tiderne har oplevet oversvømmelser af flere omgange, er det tydeligt, at klimaforandringerne har konsekvenser.

 

Derfor vil Vejle Kommune tage sin del af ansvaret. Gennem de sidste mange år har Vejle Kommune arbejdet aktivt på at sikre sig mod klimarelaterede oversvømmelser. Det vil kommunen fortsat arbejde på, da vi også i fremtiden kan forvente klimaforandringer. Men for at sikre, at den globale temperaturstigning holder sig under 2 grader og helst ikke overstiger 1,5 grader, skal vi reducere vores fælles drivhusgasudledninger yderligere frem mod 2050, hvor vi skal have opnået CO2-neutralitet.

 

Projekt2020 skal sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark og altså også i Vejle Kommune.

 

Samarbejde mod klimatruslen

20 danske kommuner deltager i projektet i alt. Gennem projektet får de udvalgte kommuner mulighed for at lære af hinanden og udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner. Samtidig får kommunerne teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning. 

 

- Klimatruslen er aktuel som aldrig før og kræver handling her og nu. Vi ser derfor frem til at få hjælp af eksperter og større byer, til at udvikle vores klimaarbejde yderligere, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Klimaneutral inden for 30 år

Kommunens klimaplan vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunen kan blive klimaneutral senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Planen skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunen ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

Den vil desuden bygge videre på de samme principper som kommunens resiliens tilgang, hvor udfordringer vendes til styrker.

 

Fakta:

  • De 20 udvalgte kommuner mødes første gang til introworkshop i Middelfart den 23. maj. 
  • DK2020 løber frem til april 2020. Målet er at have en klimaplan klar ved udgangen af 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, tlf.: 20 16 32 14
  • Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf.: 21 54 83 37
  • Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune, tlf.: 20 33 94 68