Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati henter inspiration fra det sønderjyske

 
 
 
 

Haderslev, Højer og Flensborg er blandt de områder, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati besøger, når udvalget tager på studietur torsdag og fredag i denne uge.

 
 
 
 
ULN Højer.jpg

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati skal bl.a. besøge Højer, som med støtte fra A.P. Møller fonden, Nordeafonden, Den Danske Naturfond og Realdania har omdannet byen.

 

Klima, bæredygtighed og ungeinddragelse samt byudvikling og borgerinddragelse er bl.a. på programmet, når Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati rejser til det sønderjyske og Flensborg torsdag og fredag i denne uge.

 

Inddragelse af borgere i alle aldre

- Vores tur har særligt fokus på inddragelse af borgere i alle aldre, og hvordan man udvikler områder også i de mere tyndtbefolkede dele af en kommune til at blive attraktive for både bosættere og besøgende. I udvalget arbejder vi med nogle af de samme opgaver, og i det sønderjyske har de forsøgt at løse nogle af de udfordringer på en inspirerende måde. Der er meget at lære af, er vi sikre på, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

På første del af turen mødes udvalget med kollegerne i Land- og Byudviklingsudvalget i Haderslev Kommune. Her er fokus særligt rettet mod byfornyelse, samskabelse og frivillighed og fællesskaber som omdrejningspunktet for det gode liv i landdistrikterne.

Herefter kører bussen videre mod Padborg, hvor udvalget besøger Region Sønderjylland-Slesvig, der arbejder for at fremme væksten og den kulturelle sammenhængskraft imellem den danske og tyske side af grænsen.

Torsdagen slutter i Flensborg, hvor udvalget skal høre om byudvikling i et sociokulturelt perspektiv. Overnatning sker også i den tyske by, inden bussen fredag sætter kurs mod Højer.

 

Nyt udgangspunkt for byen

Tønder Kommune fik med Tøndermarskinitiativet skabt en helhedsorienteret tilgang til udvikling af Højer By og Tøndermarsken. Initiativet skulle gøre op med udfordringerne med at tiltrække turister og besøgende til et område, der ellers i sig selv var en stor attraktion.

Gendannelsen af attraktionen er sket med støtte fra A.P. Møller Fonden, Nordeafonden, Den Danske Naturfond og Realdania og har givet byen et helt ny demografisk og økonomisk udgangspunkt.

 

- Initiativet har fået skabt en solid lokal forankring og et stort ejerskab til byen blandt både borgere og erhvervsdrivende. Vi kommer i gode hænder hos Tøndermarskinitiativets destination development manager, som tager os på en rundtur i Højer. Det ser vi meget frem til, siger Thyge Havgaard Bjerring.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Lisbet Wolters, stadsarkitekt Vejle Kommune, liwol@vejle.dk , mobil: 20 33 94 68