Vejle Kommune tildeler køberetter til Nordholmen

 
 
 
 

Vejle Kommunes byråd har tildelt AlmenR og Industriens Pension køberetterne til to delområder af Nordholmen, mens AAB Vejle er udvalgt til det tredje delområde. Det sidste delområde er øremærket Vejle Kommunes kommende daginstitution. Næste fase bliver at udvikle en realiseringsplan for hele holmen i tæt samarbejde mellem alle parter.

 
 
 
 
Ny Rosborg - Visualisering af Nordholmen PM.jpg
 
 
 
 

Det bliver det lokale almene boligselskab AAB Vejle, AlmenR og pensionskassen Industriens Pension, som sammen med Vejle Kommune over de kommende måneder skal slå stregerne til den første holm i Vejle Kommunes nye bæredygtige bydel, Ny Rosborg.

 

- Det er tre spændende aktører, der på hver deres måde har vist med deres ansøgning, at de er klar til at byde ind på den vision, byrådet har med Vejles nye bydel. Alle tre vægter bæredygtig byudvikling, fællesskaber, nærvær og nye måder at bo på højt. Vi glæder os til samarbejdet, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

 

Bæredygtigt fællesskab

I alt 10 bud kom der ind på delområderne på Nordholmen, og de tre aktører er udvalgt på baggrund af en række kriterier om at deltage i realiseringen samt opfylde visionen og udviklingsplanen for Ny Rosborg.

Visionen og udviklingsplanen for Ny Rosborg er skabt og godkendt af byrådet på baggrund af en proces, hvor borgere, virksomheder og frivillige foreninger har været involveret undervejs. Omdrejningspunktet for den kommende realiseringsplan bliver et tæt samarbejde mellem aktørerne på holmen om at skabe et bæredygtigt fællesskab på Nordholmen.

 

En sammenhængende realiseringsplan

- Alle aktører skal i den kommende tid finde sammen om en realiseringsplan for den første holm, som skal leve op til de politiske visioner og skabe sammenhæng mellem almene boliger, ejerboliger og daginstitution, siger Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle Kommune.

 

Når realiseringsplanen er udarbejdet, skal den godkendes politisk og munde ud i en lokalplan.

 

Fakta om AAB Vejle, AlmenR og Industriens Pension:

  • AAB Vejle er Vejles største boligforening. Foreningen har stiftet en projektgruppe bestående af Pluskontoret Arkitekter, LABLAND og Rambøll Vejle, som vil skabe et byudviklingsprojekt med særligt fokus på fællesskab, bæredygtighed og cirkulær økonomi.
  • AlmenR arbejder målrettet med bofællesskaber i samskabelse med beboerne, hvor fokus er lagt på fællesskaber, klimabevidst vandhåndtering som vigtigt element i leg og læring og bæredygtighed. AlmenR har nedsat et team bestående af Tegnestuen Vandkunsten, entreprenør Enemærke & Petersen og med brugerrepræsentanter for de fremtidige indbyggere.
  • Industriens Pension har stor erfaring fra andre projekter og vil i processen udarbejde en bæredygtighedsstrategi og en markedsanalyse, så visionerne for Ny Rosborg kan opfyldes. Industriens Pension har skabt et team, som omfatter bygherrerådgiver Kuben Management, rådgivere fra LOOP Architects, Gustin Landskab og MOE.

Fakta om Ny Rosborg

  • Ny Rosborg opføres på i alt seks holme, der breder sig over et areal på ca. 80 hektar i Vejle midtby og tæt på naturen i ådalen.
  • Vejles bæredygtige bydel hviler på principper om bæredygtighed, fællesskaber, natur og eksperimenter og vil, når alle seks holme er bygget færdigt, give plads til ca. 5.000 borgere.
  • Naturen integreres både i og mellem de seks holme med rig plads til leg, bevægelse og regnvandshåndtering.
  • Holmene formes af overskudsjord, og hver holm får hver deres karakter. Udformningen er med til at håndtere bydelens og naboområdernes regnvand og giver merværdi til området samtidig med, at det er en del af klimasikringen.
  • Læs mere om Ny Rosborg på www.nyrosborg.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensten, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14

Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle Kommune, ninag@vejle.dk, tlf. 20 45 25 33

Lisbet Wolters, stadsarkitekt Vejle Kommune, liwol@vejle.dk , tlf. 20 22 94 68
Trine Vedel Bang, specialkonsulent i juridisk kontor, trive@vejle.dk, tlf. 21 34 81 55

 

Kontaktinformation på de tre aktører

Steen Dall-Hansen, direktør i AAB Vejle, mail: sdh@aabvejle.dk, tlf.: 20 10 61 81

Per Feldthaus, projektdirektør og partner i AlmenR, mail: pf@almenr.dk, tlf.: 20 80 70 11

Søren Tang Christensen, ejendomsdirektør i Industriens Pension, SOKR@industrienspension.dk, tlf.: 61 20 74 26