Pressemeddelelse
9. januar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny strategi sikrer rig natur og gode oplevelser

 
 
 
 

Hvordan udvikler vi naturen, og hvordan udbygger vi de rekreative tilbud i vores kommune? En helt ny strategi for Vejle Kommunes natur og friluftsliv har fokus på seks indsatsområder, der både sikrer en rig natur og gode oplevelser.

 
 
 
 

Foto: Mads Fjeldsø Christensen

 
 
 
 

Natur- og Miljøudvalget har netop vedtaget en ny strategi for natur- og friluftslivet i Vejle kommune, der understøtter udvikling af naturen og borgernes muligheder for at opleve og nyde de smukke omgivelser i kommunen.

Den nye strategi er et væsentligt led i Vejle Kommunes ambition om fortsat at være anerkendt for en rig og mangfoldig natur med bæredygtige og attraktive friluftsfaciliteter. Natur- og Friluftsstrategi 2019 er anden generation af sin slags og bygger oven på de ambitiøse visioner og mål fra den tidligere strategi fra 2015.

 

Kom ud i naturen

- Den nye Natur- og Friluftsstrategi 2019 er et utroligt vigtigt redskab for os politikere, fordi den er med til at sikre de store sammenhænge - og ikke mindst kontinuitet - i udviklingen af vores natur og friluftsliv, forklarer Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, og fortsætter:

 

- Vi har rigtigt mange spændende natur- og friluftstilbud i Vejle kommune. Dels er vi begunstigede med en særlig flot natur, dels synes jeg, vi er lykkedes med en lang række gode tiltag på området det seneste årti. Men vi må aldrig hvile på laurbærrene. Balancen imellem benyttelse og beskyttelse bliver uhyre vigtig, også i årene, der kommer, og det kan strategien hjælpe os med.

 

Seks indsatsområder
Natur- og friluftsstrategien er inddelt i seks centrale indsatsområder; Friluftsliv, ådalene og den lysåbne natur, skov, vandløb og søer, Vejle Fjord samt formidling.

Strategiens specifikke afgrænsninger er med til at sikre sammenhæng med en række andre centrale planlægningsværktøjer, herunder eksempelvis byrådets vision; Vejle med Vilje.

Ud over fokus på natur og friluftsliv skal Natur- og Friluftsstrategi 2019 understøtte kommunens arbejde med resiliens og øget klimatilpasning samt et fortsat godt samarbejde med lodsejere, borgergrupper og øvrige interessenter på natur- og friluftsområdet.

 

Bred politisk og folkelig forankring

Foruden Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg, der har det politiske ansvar for strategien, har en lang række øvrige vigtige interessenter og organisationer haft indflydelse på strategiens indhold.

Strategien har været sendt bredt i høring, hvilket har resulteret i relevante og konkrete input. Den brede politiske forankring sikrer et godt fundament for de kommende års indsats på området.

 

Fakta

  • Du kan hente den nye Natur- og Friluftsstrategi 2019 på www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/planer-politikker-og-strategier/teknik-og-miljoe/natur-og-friluftsstrategi/
    Har du brug for strategien i fysisk form, kan den hentes hos Teknik & Miljø på Kirketorvet 22.
  • Du finder mere information om Vejles natur her:
  • www.vejleådalogfjord.dk
  • www.visitvejle.dk

  • www.oplev.vejle.dk

  • www.okolariet.dk

  • www.vejle.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, Udvalgsformand Natur- og Miljø, Vejle Kommune, kaelu@vejle.dk; mobil: 21548337
Klaus Enevoldsen, Afdelingsleder Natur og Friluftsliv, klaen@vejle.dk; mobil: 20 43 51 30
Lis Ellemand, Projektleder, Vejle Kommune liell@vejle.dk; mobil: 21 67 52 55