Pressemeddelelse
19. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune bygger nyt fyrtårn til fortsat grøn omstilling

 
 
 
 

I maj 2019 sagde Vejle Kommunes Byråd ja til et nyt RessourceCenter Vejle (RCV). Vinderne af det 19.000 m2 store byggeri er i dag fundet, og det bliver HM Entreprenør A/S, der sammen med deres team og AffaldGenbrug skal sikre, at Vejle Kommune og borgerne kan tage endnu et skridt mod en fremtidssikret ressourcehåndtering.

 
 
 
 

Vinderteamet bag det kommende RessourceCenter Vejle består af HM Entreprenør A/S, Raunstrup Byggeri A/S, Ravn Arkitektur A/S, LOOP Architects A/S, EKOLAB A/S, Hundsbæk og Henriksen A/S og Schønherr.

 

RCV bliver Vejles nye fyrtårn for den grønne omstilling. På billedet, som det vil se ud efter mørkets frembrud.

 
 
 
 

På RCV kommer der genbrugsplads, administration, formidlingscenter, værksted til upcycling, rum til genbrugseffekter og en produktion, der skal håndtere de brugte materialer, der bliver indsamlet ved kommunens husstande.

 

RCV kommer til at danne rammen om Vejle Kommunes fremtidige arbejde med at genbruge og genanvende borgernes brugte materialer på en ny og innovativ måde, der skaber værdi for både borgerne og samfundet generelt. Sortering og udnyttelse af ressourcer er ikke ukendt for borgerne i kommunen, men med klodens begrænsede ressourcer er det nødvendigt at tage endnu et skridt mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

 

Fart på den grønne omstilling

- Vi forlænger den rejse, vi allerede er på sammen med borgerne. Med det nye RessourceCenter, der er et af kommunens store grønne fyrtårnsprojekter, har vi et vigtigt fundament til at sætte fart på den grønne omstilling. Vi sætter fokus på øget genbrug og genanvendelse, og samtidig understøtter vi et mindre brug af jordens knappe ressourcer. Med RCV håber vi også, at vi sammen med både eksisterende og nye aktører i området kan understøtte udviklingen af en ny erhvervsklynge i Vejle Nord, der skal have fokus på cirkulære ressourcer og den grønne omstilling, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

 

Med det nye RessourceCenter tager Vejle Kommune næste skridt mod en bedre bevarelse af de ressourcer, vi har. Et skridt, der også er sidste led i en gennemgribende opgradering af kommunens fire genbrugspladser. I 2011 blev genbrugspladsen i Egtved fremtidssikret, og i 2019 var det Give, der stod for tur. Lige nu gennemgår genbrugspladsen i Børkop en større opgradering, der forventes færdig i sommeren 2021.

 

Fra affaldsanlæg til containerfri ressource og genbrugsplads
RCV kommer ikke til at ligne et traditionelt affaldsanlæg, hvor man smider sine brugte materialer ud som noget, der ikke skal bruges mere. For at sikre at så meget som muligt kan genanvendes, bliver anlægget indrettet, så der bliver passet bedst muligt på de ressourcer, der kommer ind. Som eksempel skal borgerne i stedet for at smide deres effekter i en container, hvor de både kan gå i stykker og blive våde, aflevere dem i overdækkede rum.

 

- Det har været vigtigt for os at gøre det let for alle, og derfor har vores fokus hele tiden været på funktionaliteten. Ikke kun for dem, der skal arbejde på RCV, men i høj grad også for de borgere og virksomheder, der skal bruge det. Det skal være både let, sjovt og inspirerende at komme på RCV, og derfor har vi lagt os i selen for at skabe et RessourceCenter, som er tilgængeligt for alle, som vi har lyst til at besøge, og som vi alle sammen kan være stolte af - både som borger og erhvervsdrivende i Vejle Kommune, siger Lone Myrhøj, medlem af Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune og del af dommerpanelet.

 

Viden baner vejen for mere genbrug og bedre genanvendelse
Men nytter det nu noget? Spørgsmålet hører vi igen og igen, og derfor har det også været vigtigt at skabe en naturlig plads til viden og læring om, hvorfor det nytter at sortere og reducere de mængder, vi smider ud.

 

- Det nytter at sortere vores brugte materialer, og det vil vi gerne vise alle besøgende på RCV. Derfor er jeg glad for, at vi blandt andet får en Formidlingsbro, der kommer til sno sig langs hele genbrugspladsen og over i produktionsområdet. Tager man denne tur rundt, får man et rigtig godt indblik i, hvordan det, den enkelte ikke skal bruge mere, kan blive til nye ressourcer for andre, siger Søren Peschardt, medlem af Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune og del af dommerpanelet.

 

Til de besøgende på RCV bliver der også indrettet et formidlingscenter. Her bliver der mulighed for at lave forskellige forsøg og udstillinger om blandt andet cirkulær økonomi, upcycling, bedre udsortering med henblik på genanvendelse og direkte genbrug.

 

Første spadestik januar 2021
Kommunen er allerede i gang med at gøre byggegrunden klar og forventer, at HM Entreprenør A/S påbegynder det egentlige byggeri i begyndelsen af 2021.

 

- RessourceCenter Vejle har været længe undervejs, og det har været en spændende proces, hvor der har været stillet en lang række bæredygtighedskrav og principper til byggeriet. Vi har været et dommerpanel med blandt andet tre politikere fra Natur- og Miljøudvalget, som har vurderet de indkomne tilbud, der kvalificerede sig til slutspurten. Nu har vi fundet den helt rigtige vinder, og vi glæder os rigtig meget til at følge byggeriet, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune og del af dommerpanelet.

 

 

Om RessourceCenter Vejle (RCV)

 • Vinderteamet består af HM Entreprenør A/S, Raunstrup Byggeri A/S, Ravn Arkitektur A/S, LOOP Architects A/S, EKOLAB A/S, Hundsbæk og Henriksen A/S og Schønherr
 • RCV bliver bygget på Voervej i Vejle Nord
 • På RCV kommer der genbrugsplads, administration, formidlingscenter, værksted til upcycling, rum til genbrugseffekter og en produktion, der skal håndtere de brugte materialer, der bliver indsamlet ved kommunens husstande
 • FN's 17 verdensmål er tænkt ind i byggeriet, og administrationsbygningen bliver DGNB- certificeret i guldklassen
 • Byggeriet bliver et cirkulært byggeri, hvor alle materialer kan pilles fra hinanden igen og genanvendes i størst muligt omfang
 • Der bliver lavet miljøvenlige installationer som f.eks. Sedumtag til opsamling af regnvand og solceller til energiproduktion
 • I byggeriet er der taget højde for den beregnede befolkningstilvækst frem til 2050. Derfor får genbrugspladsen en kapacitet på op til 400.000 besøgende biler og halvdelen med trailere om året
 • RCV vil kunne modtage og håndtere minimum 100.000 ton affald og genanvendelige materialer om året
 • RCV forventes at stå færdigt i 2. halvår 2022
 • AffaldGenbrugs nuværende område og det gamle deponi lukkes ned og skal indgå i Ny Rosborg. Allerede nu er man i gang med forberedelserne til nedlukningen af den nuværende plads, så det sker på en miljømæssig forsvarlig måde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kontakt om RCV generelt

 • Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune. Telefon: 76 81 10 12, mobil: 20 16 32 14, e-mail: jeech@vejle.dk
 • Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Mobil: 21 54 83 37, e- mail: kaelu@vejle.dk
 • Søren Peschardt, medlem af Natur- og Miljøudvalget og 2. viceborgmester i Vejle Kommune. Mobil: 51 50 84 63, e-mail: sopes@vejle.dk
 • Lone Myrhøj, medlem af Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Mobil: 23 30 81 80, e-mail: lonmy@vejle.dk

Kontakt om byggeriet

 • Jørgen Chris Madsen, områdechef for Natur, Vej & Genbrug, Vejle Kommune. Telefon: 76 81 23 30, mobil: 40 36 91 70, e-mail: jocma@vejle.dk
 • Jonas Langer Flyvholm, projektleder, Vejle Kommune. Telefon: 20 59 71 73, e-mail: jonla@vejle.dk