Pressemeddelelse
9. september 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DK2020 landsby søges

 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati sætter i 2021 klimaindsatsen i front og overvejer i den forbindelse en forsøgsordning med en DK2020 landsby, der har lyst til at gå forrest med at nedsætte CO2-udledningen.

 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har valgt at skærpe sit fokus på klimaet i 2021. En DK2020 landsby er nogle af de greb, udvalget opererer med i bestræbelserne på at mobilisere borgerne. Foto: Jonas Normann

 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) har på sit seneste møde besluttet at sætte klimaet øverst på agendaen for 2021. Blandt overvejelserne for næste års klimaindsats er en forsøgsordning med en klimavenlig landsby i Vejle Kommune.

Udvalgets valg af fokus skal dermed sætte fuld blus på at leve op til Klimarådets målsætning om 70 pct. reduktion af kommunens CO2-aftryk inden 2030.

 

Vi har et fælles ansvar

- Vi har alle et ansvar for at arbejde hen imod en reduktion af CO2-udledningen. Derfor overvejer vi forskellige måder, hvorpå vi kan mobilisere borgerne til at gøre en aktiv indsats. Et af de tiltag, vi opererer med lige nu, er en forsøgsordning med en DK2020 landsby. Det vil sige en landsby i kommunen, som har lyst til at gå forrest i kampen og arbejde aktivt med at nedbringe CO2-udledningen. Det være sig i form af bl.a. alternativ transport, klimavenlige opvarmningsformer og grønnere madlavning, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for ULN.

 

Borgerne kan gøre afgørende forskel

Vejle Kommune blev sidste år medlem af DK2020, der består af 20 danske kommuner, som arbejder målrettet med at leve op til Parisaftalen. I kølvandet på det nedsatte byrådet et Klimaråd, der skal sikre det nødvendige klimafokus i kommunen.

 

- Vi har i forvejen stor fokus på klimaet, hver gang vi tænker nyt - lige fra vores valg af LED-gadebelysning over grønne renovationsvogne og elladestandere til stormflodssikring. Hvis vi kan få noget af det fokus flyttet ud til borgerne i vores mindre byer, så kan vi for alvor gøre en forskel, siger Michael Sloth, teknisk direktør i Vejle Kommune.

 

En forsøgsordning med en DK2020 landsby betyder, at landsbyen får særlige vilkår og bistand. Bliver ordningen en realitet, er det planen, at Teknik & Miljø forvaltningen bliver en aktiv partner undervejs i forløbet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Michael Sloth, teknisk direktør i Vejle Kommune, tlf.: 20 44 69 70

Peter Sepstrup, projektleder i Vejle Kommunes Projektudvikling, tlf.: 21 29 17 82