Pressemeddelelse
7. september 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan stadig nå at stille op til Ældrerådsvalget

 
 
 
 

Sidste frist for at melde sig som kandidat til Ældrerådsvalget er den 15. september 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 

Så ønsker du at være blandt de 13 medlemmer, som fra 1. januar 2018 skal udgøre Vejle Kommunes Ældreråd i en 4-årig periode, er det ved at være sidste chance. De 13 opstillede kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Derudover skal der vælges 6 suppleanter, som er suppleanter i forhold til deres stemmeantal.

Som medlem af Ældrerådet har du indflydelse på ældres forhold i Vejle Kommune. Ældrerådet har f.eks. høringsret i sager, der vedrører ældre, og deltager også i dialogmøder med Seniorudvalget, hvor politikerne tager ældrepolitiske emner op til diskussion.

Du opstiller ved at udfylde en opstillingsblanket, som ligger på www.vejle.dk/aeldreraad. Spørgsmål til opstillingen kan rettes til Grethe Mikkelsen fra Velfærdsforvaltningen på tlf. 76 81 81 03. Eneste betingelse for at kunne stille op og stemme er, at du skal være fyldt 60 år senest 7. november 2017 og have bopæl i Vejle Kommune.

 

Selve valgperioden er fra 16. oktober 2017 til 7. november 2017 kl. 23.59.

På www.vejle.dk/aeldreraad kan du læse mere om Ældrerådet, valget, og hvordan du stiller op som kandidat.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Hans Erik Pedersen, formand for Ældrerådet og valgbestyrelsen, på telefon 41 81 55 00.

For mere information om Ældrerådet kontakt medlemmerne af det nuværende Ældreråd. Find deres kontaktoplysninger på vejle.dk