Pressemeddelelse
24. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye investeringer i velfærdsteknologi for 2,7 millioner kroner skal skabe bedre velfærd

 
 
 
 

Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd har igen bevilliget penge fra teknologipuljen - denne gang til teknologier, som primært forbedrer borgernes trivsel og sundhed.

 
 
 
 
 
 
 
 

Velfærdsteknologirådet mødes to-tre gange om året for at vælge, hvilke nye velfærdsteknologier der skal investeres i. På seneste møde valgte de at investere for i alt 2,7 mio. kr.

 

- Vi har denne gang valgt at investere i mange forskellige teknologier, men fælles for dem er, at de alle har potentiale til både at forbedre borgernes trivsel og velvære - og frigøre ressourcer til andre opgaver på sundheds- og velfærdsområdet. De peger derfor ind i den strategi, som vi har lavet for teknologivalg, siger byrådsmedlem Azra Hasanbegovic på vegne af velfærdsteknologirådet.


Gode og sunde fællesskaber

Under coronanedlukningen har Plejecenter Kastaniehaven haft succes med at livestreme sociale arrangementer, f.eks. koncerter og teaterforestillinger, og vil gerne gå videre af denne vej ved at teste teknologien "Mobilbiografen", som kan livestreame direkte til centrets boenheder. Det vil betyde, at de arrangementer, der f.eks. afvikles i dagscentret, kommer de beboere til gode, der ikke fysisk kan være til stede i dagcentret. Via mobilbiografen kan de i egne, kendte omgivelser deltage og være del af fællesskabet - på afstand.


Handicapområdet har stor fokus på sundhed og trivsel og ønsker derfor at teste teknologien "OmiVista" - en vogn med indbygget højttaler og projektor, som kaster et interaktivt billede på gulvet, som reagerer, når man rører ved det. "OmiVista" er altså en form for digitalt spil i stor størrelse, der skal motivere til samvær og bevægelse på bostederne.


Nudging og bedre indeklima

Vejle Kommune ønsker også at nudge til et bedre indeklima. Og det bliver teknologien "Skyen", som skal hjælpe indeklimaet på vej. "Skyen" er en lampe med indbygget CO2-måler. Den lyser rød, når mængden af CO2 rammer det skadelige niveau og viser, at det er på tide at lufte ud. Lampen lyser blåt, når indeklimaet er optimalt. Teknologien skal afprøves i opholdsrum, større personalerum og kontorlokaler på alle områder i Velfærdsforvaltningen.

 

Evalueringen af et tidligere projekt har vist, at demens-hjælpemidler i det daglige øger trygheden for demensramte og deres pårørende i egen bolig. Derfor har Myndighed fået 1 mio. kr. til at køb af mindre hjælpemidler og velfærdsteknologier, som borgere kan låne.
 

Endelig er der givet grønt lys til at investere i nye teknologier til genoptræning, sanse- og forflytningsteknologier og i et digitaliseret vagtplanlægningssystem i ældreplejen, hvor man kan lægge en 'ledig vagt' op, som afløsere så kan byde ind på. Det sparer tid og rundringning.

I alt 60 mio. kr. til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget, der frem til 2024 har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kr. til ny velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 76 81 60 00.