Pressemeddelelse
22. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indvielse af nyt vandløb ved Hastrup Mølle

 
 
 
 

Vejle Kommune inviterer til indvielse af et stykke nyt vandløb på Skjern Å nord for Thyregod. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen deltager i indvielsen, der finder sted onsdag 27. juni kl. 15.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu er der atter fri passage for fisk og vandløbsinsekter i et 42 km langt stykke af Skjern Å rundt om Hastrup Mølle ved Thyregod og gennem Kulsø, Nedersø og Rørbæk Sø.

 

Et stort genopretningsprojekt, der har stået på i fire måneder, er nået til vejs ende. Et stemmeværk er fjernet, og der er gravet et 540 meter langt nyt, snoet vandløb, som leder Skjern Å uden om Hastrup Møllesø.

 

Derudover er åens bund under vejbroen på Thyregodvej sænket for at give åen de optimale faldforhold. Der er samtidig skabt passage for kanosejlende, som ikke længere skal bære kanoerne over Thyregodvej.

 

Og møllesøen er renset op og sikret med en ny dæmning over mod det nye åløb.

Formålet med projektet har netop været at genskabe fri passage, som er afgørende for, at ørreden, laksen og andre fisk kan trække op i de mindre sidegrene af vandløbet for at gyde, så der kan komme mange flere fisk i vandløbene.

 

- Jeg er stolt af, at vi kan indvie dette nye stykke af Skjern Å, som er så vigtigt for naturen og den biologiske mangfoldighed, bl.a. fordi Skjern Å er en af Danmarks længste åer og den mest vandrige å i hele landet. Det betyder rigtigt meget, at der er fri passage her. Nu er der kun én spærring tilbage på den 94 km lange å. Den ligger i Ikast-Brande Kommune. Jeg håber, staten også vil give den nødvendige bevilling til at få skabt ordentlige passageforhold der, så vi atter kan se laksen springe i åen, pointerer formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund.

 

Han glæder sig over, at projektet også giver en ekstra dimension til alle, der kan lide at komme ud og få sig en natur- og friluftsoplevelse.

 

Projektet ved Hastrup Mølle er finansieret af Fiskeristyrelsens tilskudsordning for vandløbsrestaureringer, og der indgår en medfinansiering fra EU's Hav- og Fiskerifond. Det samlede projekt har kostet ca. 4 mio. kroner.

 

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen deltager i indvielsen.

 

Indvielsen
Alle er velkomne til indvielsen, som finder sted onsdag 27. juni kl. 15-17. Adressen er Thyregodvej 58, 7323 Give.

 

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen og formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune Karl Erik Lund holder taler.

 

Der er en mindre udstilling på stedet, som fortæller om projektet. Og der er mulighed for at gå en tur langs det nye vandløb og den oprensede mølledam.

 

Vejle Kommune er vært ved en grillpølse og en øl eller vand.

 

Vedhæftet et kort notat bl.a. om møllens historie og selve omløbsstryget.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund, tlf.: 20 61 54 80; e-mail: kaelu@vejle.dk
Projektleder, civilingeniør Finn Thoft Jensen, tlf.: 76 81 24 40 ' mobil: 51 50 54 41;
e-mail: finto@vejle.dk
Presserådgiver (for fiskeriministeren) Anna Munck, tlf.: 61 97 90 33;
e-mail: ANNMUN@UM.DK