Pressemeddelelse
29. januar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sang og musik som plejeredskab i demensplejen

 
 
 
 

Sang og musik forebygger svære plejesituationer og øger livskvaliteten hos mennesker med demens. Et samarbejde mellem Aalborg Universitet og bl.a. Plejecenter Lindegården i Vejle Kommune har ført til udvikling af en online-manual, der guider plejepersonale til at bruge sang og musik.

 
 
 
 
 
 
 
 

I Danmark lider næsten 90.000 personer af demens, og flere end 400.000 oplever demens på nært hold som pårørende. Sygdommen kan ikke helbredes med medicin, men borgere med demens kan få en god, tryg hverdag med den rette omsorg og pleje:

 

- Med sang og musik kan vi forebygge svære situationer. Udfordringen i demensomsorgen er, at personen med demens kan blive usikker, hvis man kommer ind og har alt for travlt. Det har derfor stor betydning med en positiv indledende kontakt, fortæller forskningsleder bag sang- og musikprojektet, Aase Marie Ottesen fra Aalborg Universitet.

 

Musik betyder flere ressourcer
Projektet er mundet ud i en manual med anbefalinger til, hvordan plejecentrene kan komme godt i gang med at bruge sang og musik. Manualen er bygget op omkring 17 forskellige temaer, der handler om at bruge sang og musik i hverdagssituationer, hvor en person skal have hjælp til f.eks. at børste tænder, stå op om morgenen eller tage medicin, men også i de særligt svære situationer som ved livets afslutning. Under hvert tema er samlet en række unikke videoklip fra autentiske situationer på fire plejecentre i Danmark, hvor personalet gennem de seneste år har brugt sang og musik.

 

- At bruge musik er ikke ressourcekrævende. Den skaber tværtimod flere ressourcer i hverdagen, da musik kan noget særligt i forhold til mennesker med demens. Musik kombineret med nærvær gør det muligt at nå borgere, vi ellers kan have svært ved at nå. Derfor forsøger vi at gøre musik til en naturlig del af hverdagen, både som et plejefagligt redskab og som et redskab til at skabe gode oplevelser og trække borgerne ind i fællesskaber, siger Birte Schelde, demensfaglig leder på Lindegården, som har været med til at udvikle manualen.

 

Byder beboerne op til dans
På Plejecenter Lindegården har Diana Kristensen, der er social- og sundhedsassistent, lært at bruge sang og musik i sit arbejde og finder det ganske naturligt, selvom andre godt kan have det svært ved at synge i starten:

 

- Men det handler ikke om at synge fejlfrit. Hvis man synger lidt falsk giver det blot et smil på læben hos borgeren. Og det er det, som det handler om: At skabe en relation til borgeren, siger Diana Kristensen

 

Hun fortæller, at hun ofte bruger musik og sang spontant. F.eks. sætter hun nogle gange musik på efter aftensmaden, så synger hun med beboerne eller byder dem op til dans. Det giver nogle gode oplevelser. Andre gange bruger hun musikken til at fange eller aflede opmærksomheden. Hvis en borger er utryg, så nynner hun som regel. Det plejer at hjælpe, forklarer hun.


----------


Se et eksempel
Her kan du se en video, hvor en medarbejder på et plejecenter synger for en beboer, der ikke bryder sig om at børste tænder: https://edumedia.dk/media/t/0_xbznf012
 

Om manualen

Manualen er udviklet i forbindelse med et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, gennemført af Aase Marie Ottesen i samarbejde med følgende plejecentre i Danmark: Plejecentret Sølund, Københavns Kommune, Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune, Strandgården, Hus 22 og 26, Frederikshavn Kommune og Lindegården, Demensenheden, Vejle Kommune. Manualen er finansieret af VELUX FONDEN og er gratis.

 

Om Vejle Kommunes demensindsats

Vejle har med Demensplan 2025 formuleret en række tiltag på området. I 2017 var der 1.665 personer med demens, og det forventes at være steget til over 2.000 personer i 2025. Derfor er der opsat syv mål og visioner, så 'Vejle i år 2025 fortsat er en demensvenlig kommune, hvor mennesker berørt af demens har et trygt og værdigt liv', fremgår det af planen. Målene er: 

  • Borgeren oplever, at der tages afsæt i hans eller hendes behov og ønsker
  • Borgeren med demens udredes og får en specifik demensdiagnose
  • Borgeren med demens føler sig tryg i sin bolig
  • Andelen af borgere med demens, der får antipsykotisk medicin, bliver mindre
  • Pårørende har en hverdag, hvor egne ønsker og behov tilgodeses - de pårørende inddrages i sygdomsforløbet
  • Viden om demens udbredes i Vejle Kommune
  • Demensvenlig kommune - demensvenligt samfund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Demensfaglig leder Birte Schelde, tlf. 51 21 29 73.
Forskningsleder Aase Marie Ottesen, tlf. 29 26 68 14.