Pressemeddelelse
19. januar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere går SOSU-vejen under coronakrisen

 
 
 
 

Vejle Kommune oplever en større interesse for SOSU-uddannelsen efter ny ordning om uddannelsesløft og dagpenge, der skal tiltrække ledige, der har mistet deres job under coronakrisen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Snart forlader mange SOSU-ansatte faget og går på pension, mens der bliver flere ældre og plejekrævende borgere. Derfor har kommuner landet over fokus på at rekruttere og uddanne flere elever.

 

Vejle Kommune oplever lige nu en større tilslutning end ellers. Interessen tilskrives praktikforløb, hvor man kan snuse til faget, og den midlertidige ordning om uddannelsesløft, som blev vedtaget efter sidste års mange fyringer som følge af coronakrisen. Ordningen giver mulighed for at få dagpenge i stedet for SU.

 

Mere end pleje
57-årige Hanne Broberg fra Vejle har som arbejdsløs journalist haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Efter flere freelancejobs og midlertidige ansættelser som handicaphjælper og nattevagt er hun derfor glad for at være tilbage på skolebænken og i gang med uddannelsen til SOSU-hjælper:

 

- Jeg er taknemmelig for at få chancen. Og jeg kan sagtens bruge mine erfaringer fra min tid som journalist. Både journalister og SOSU-ansatte skal kunne skabe gode relationer til andre, siger hun og tilføjer, at hun har opdaget, at flere af de fordomme, man hører om SOSU-jobbet, ikke passer:

 

- Jobbet handler om så meget mere end pleje, siger Hanne Brobjerg, der også er positiv overrasket over, hvor meget ny viden, hun har fået på uddannelsen: - Vi får sygeplejefaglig viden, lærer om kroppens biologi og meget mere.

 

Havde det ikke været for dagpenge, havde hun dog ikke turde sadle om og gå i gang med uddannelsen: - Med min alder ville jeg ikke have råd til SU, siger Hanne Broberg.

 

Fra it til social og sundhed
På hendes hold går også 63-årige Jens Peter Jørgensen fra Gadbjerg, der også kommer fra en hel anden branche: It-branchen. Efter en fyring kunne han heller ikke finde nyt job. Umiddelbart virker springet fra it- til social- og sundhedssektoren stort, men Jens Peters kone er SOSU-assistent, så han kender faget - i hvert fald fra sidelinjen. Nu har han selv ved at få faget ind under huden. Og han er glad for det:

 

- Et praktikophold på et plejecenter, hvor jeg fik lov at prøve faget i praksis, overbeviste mig om at tage uddannelsen. Jeg er udadvendt og kan godt lide at være sammen med andre mennesker.

 

Informationsmøder og praktikophold

Der er mange med erhvervserfaring, der ligesom Hanne og Jens Peter netop er begyndt på SOSU-uddannelsen i Vejle:

 

- Vi har fået ekstra elever, blandt andet på grund af muligheden for dagpenge, men også fordi vi sammen med jobcentret aktivt har arbejdet på at få flere ledige i gang med en uddannelse, vurderer Tanja Friis og Marianne Jakobsen, uddannelseskonsulenter på Vejle Kommunes seniorområde:

 

- I efteråret arrangerede Seniorområdet og Jobcenter Vejle et informationsmøde om SOSU-uddannelsen, jobmuligheder og økonomi under uddannelse. Af de cirka 100 deltagere meldte halvdelen sig til et 3-ugers praktikforløb, hvor de fik et indblik i faget. I november startede 24 af dem på uddannelsen, siger uddannelseskonsulenterne og fortæller, at holdet med de ledige fungerer godt:

 

- Der ingen frafald, lavt sygefravær, og alle bidrager med noget forskelligt: De yngre med it-færdigheder. De ældre med livserfaring.

 

Både Hanne Broberg og Jens Peter Jørgensen glæder sig til at få eksamensbeviset i hånden og til deres nye arbejdsliv. Adspurgt om de regner med at afslutte deres arbejdsliv inden for social- og sundhedsbranchen, svarer Hanne Broberg promte:

- Bestemt! Arbejdet giver så meget mening, og der er alligevel ingen, som køber aviser længere.

 

- Der er gode muligheder for job. Jeg har 5-7 gode år tilbage på arbejdsmarkedet, og dem har jeg tænkt mig at bruge på at hjælpe andre mennesker, lyder det fra Jens Peter Jørgensen.

 

----------------------


Dagpenge og SOSU-uddannelsen

Der er flere veje til at få en SOSU-uddannelse på dagpenge. Interesserede skal kontakte en jobkonsulent på jobcentret for at høre om de muligheder, der er.

 

Nyt informationsmøde for ledige
Vejle Kommunes seniorområde og Jobcenter Vejle afholder igen et informationsmøde for interesserede ledige den 23. februar 2021, hvor de fortæller om SOSU-uddannelsen, jobmuligheder og økonomi under uddannelse.

 

-------------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Vedr. SOSU-uddannelsen i Vejle Kommune
Uddannelseskonsulent Tanja Friis, telefon 30 63 92 88
Uddannelseskonsulent Marianne Jakobsen, telefon 76 81 76 11


Vedr. informationsmødet
Virksomhedskonsulent Joan Holgersen, Jobcenter Vejle, telefon 21 17 07 22