Børn og unge i Vejle Kommune skal have de bedste muligheder

 
 
 
 

Formand for Børne- og Familieudvalget, Martin Sikær, har været på rundtur til alle kommunale institutioner og skoler, og nu er turen kommet til de private tilbud.

 
 
 
 
Image.jpeg

Martin Sikær har besøgt alle kommunale tilbud i det seneste halve år. Nu er turen kommet til de private.

 
 
 
 

- Vi kommer ikke udenom, at skolerne er mit hjertebarn. Jeg er vokset op i en skolelærer-familie. Begge mine forældre er skolelærere. Jeg er selv uddannet skolelærer, har tre søskende, der er skolelærere, og jeg er gift med en skolelærer. Så det er klart, at pædagoger kan pege fingre ad mig og sige, at jeg er meget skolemand. Men jeg er meget opmærksom på, at der er flere faggrupper inden for B&U-forvaltningen.

Sådan siger Martin Sikær, formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune. Derfor har han i det sidste halve år været rundt på alle kommunale daginstitutioner og skoler i kommunen sammen med forvaltningsdirektør, Claus Svold. Inden de kom på besøg, havde Martin Sikær allerede gjort sig nogle overvejelser om det at drive daginstitutioner og skoler.

- Jeg troede f.eks. langt hen ad vejen, at direktør for Børn & Unge, Claus Svold, og fagcheferne styrede utrolig hårdt. Det fik jeg virkelig afkræftet. Når man taler med lederne rundt omkring, roser de Vejle Kommune for at give en stor grad af frihed til at gøre tingene på deres egen måde. Det var meget positivt at få at vide, og hvis det står til mig, skal vi fortsætte med at understøtte dem i det, siger han og uddyber, at det heldigvis langt fra var den eneste forudindtaget holdning, som ikke holdt vand.

 

Desuden er det vigtigt for ham at understrege, at han ikke gør det for sin egen skyld.

- Ganske få af mine holdninger er blevet bekræftet, og rigtig mange af dem er blevet skudt ned. Så jeg har bestemt fået rigtig meget ud af det. Men det er klart, at det ikke er et soloprojekt for mig. Når jeg er på besøg derude, repræsenterer jeg ikke Socialdemokratiet. Jeg repræsenterer Børne- og Familieudvalget, partierne i udvalget og faktisk hele byrådet, når jeg er ude. Det er vigtigt at sige, at det ikke er en politisk agenda at tage derud, siger Martin Sikær.

 

Børn og unges trivsel er vigtigt - uanset tilbud

 

Det tog op mod et halvt år at komme rundt, men turen indebar også besøg på 90 skoler eller institutioner. Og nu kommer turen så til de private tilbud i kommunen. For selvom de ikke hører ind under Martin Sikær og kommunens område, er det vigtigt at komme ud og snakke med alle, der har med børn og unge at gøre.

- Det er klart, at når jeg sidder i en kommunalbestyrelse, så er mit hovedansvar de kommunale tilbud. Det er vores hovedfokus. Men jeg har absolut ingen interesse i at skulle skære ned i andelen af private tilbud. Jeg har et stort ønske om, at vi har de bedst mulige tilbud både for dagtilbud og skoler. Ikke som en konkurrent til det kommunale, men som en del af det tilbud man har for børn og unge, siger udvalgsformanden.

 

Andelen af børn, der slår sig på livet på forskellige måder, er stigende. Og netop derfor er det vigtigt for Martin Sikær, at de får de bedst mulige betingelser uanset tilbud.

- Jeg er optaget af, at unge mennesker i Vejle trives og får en fair chance for at lykkes videre i livet. Og jeg synes, at jeg har et lige så stort ansvar for de børn, der vælger et privat tilbud. Der sondrer jeg ikke mellem dem. Jeg har ikke på samme måde det politiske ansvar for de private tilbud, men jeg synes, at jeg har for unge mennesker i Vejle Kommune, siger han.

 

Det er altså vigtigt for ham, at alle børn og unge i kommunen har de bedste muligheder for at trives. Derfor er det vigtigt for ham, at alle hjælper til. Og op til besøgene på de private tilbud i kommunen har Martin Sikær også nogle forudindtaget holdninger, som han håber, han kan få skudt ned undervejs i besøgene.

- Jeg har nok den forudindtaget holdning, at ikke alle private tilbud tager et lige stort ansvar. Passer det, så vil jeg gerne slå et slag for, at vi i højere grad begynder at hjælpe hinanden. Og hvis det bare er en forudindtaget holdning, og der ikke er noget om snakken, skal vi selvfølgelig også have lagt den ned. Så er vi glade for at sige, at det fungerer på den måde i Vejle Kommune, slutter Martin Sikær.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Martin Sikær, MARSI@vejle.dk, 24 41 51 59