Pressemeddelelse
11. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona aflyser sundhedskurser for borgere med kroniske lidelser og særlig sårbarhed i Vejle Kommune

 
 
 
 

På grund af risikoen for smitte med Corona-virus, aflyser Vejle Kommune sundhedskurserne for borgere med kroniske lidelser og særlig sårbarhed indtil videre.

 
 
 
 

Vejle Kommune har valgt at aflyse sundhedskurser for borgere med kroniske lidelser og særlig sårbarhed indtil videre. Formålet er at forebygge, at deltagerne udsættes for smitte med Corona-virus.
 

Alle deltagerne vil nu blive ringet op, og på baggrund af en individuel vurdering besluttes det, hvad der skal sættes i stedet for kurserne for den enkelte.


Følgende hold stopper midlertidigt:
KOL
Kræft
Hjerterehabilitering
Diabetes
Pårørende hold (fordi de har sårbare pårørende)
Rygestop (fordi rygere er særligt udsatte).


Formanden for Vejle Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, Peder Hummelmose (V), forklarer, at han er ked af, at man må aflyse holdene, men at det skønnes nødvendigt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Han tilføjer, at man i kommunen tager situationen meget alvorligt, og vil gøre alt hvad man kan for ikke at udsætte sårbare borgere for smitte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Diana Krogstrup
Sundhedschef, Vejle Kommune
Tlf. 21674960
E-mail: dkrog@vejle.dk