200 professionelle, forældre og politikere mødes for at skabe bedre sammenhæng i børn og unges liv

 
 
 
 

På mandag den 30. august mødes forældre, ledere, medarbejdere og politikere på børneområdet i Vejle Kommune for at sætte sammenhænge i børn og unges liv på dagsordenen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen ser frem til dagen: - "Vi har i høj grad delt vores børns liv op i en række arenaer: skolen, fritidsklubben og hjemmet. I kommunen har vi også i høj grad organiseret os i sektorer, der passer til arenaerne.
 

Men børns liv leves i en helhed på tværs af arenaerne. Derfor er det så vigtigt, at vi sætter fokus på sammenhængen og helheden i børns liv, understreger udvalgsformanden.

 

Baggrunden for temadagen er Byrådets sidste budgetforlig, hvor det blev besluttet at sætte fokus på netop sammenhænge i børn og unges liv. Temadagen den 30. august er første skridt i det projekt.

 

Skal turde kigge ind i nye løsninger

Overalt i landet melder fagprofessionelle, familier og forskere om stadig flere børn og unge i mistrivsel.


"Der er stigende behov for inklusion i dagtilbud og skole, og samtidig ser vi stadig flere børn i specialtilbud og med behov for støtte. Som en af landets største kommuner har vi i Vejle både ressourcerne og pligten til at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe det gode børneliv for alle.
Det kræver, at vi taler sammen på tværs, udfordrer det vi plejer, og at vi tør kigge ind i nye løsninger," siger Torben Elsig-Pedersen.

 

Plads til dialog og at lade ideerne blomstre
Sammenhænge i børn og unges liv er selvfølgelig ikke nyt, og der arbejdes med det allerede nu på mange fronter, f.eks. overgange mellem børnehave og skole og i indsatsen for at mindske skolefravær. Men det her projekts mål er at komme endnu længere.

 

"Derfor vil vi også gå nye veje ved at bringe mennesker med forskellige roller sammen til dialog om, hvor det er vigtigt at sætte ind for at gøre det endnu bedre, siger udvalgsformanden. Det er både de professionelle ledere og medarbejdere på børneområdet. Det er forældrene, og det er politikerne, der mødes.

 

Sammen mødes vi i en form, hvor der er plads til dialog og til at lade ideerne blomstre. Derfor ved vi heller ikke på forhånd, hvor vi ender med præcist at sætte ind for at skabe bedre sammenhæng i børns liv".

 

Som grundlag for dialogen på tværs byder dagen også på inspirationsoplæg udefra og et messeforløb, hvor 12 eksemplariske indsatser fra Vejle Kommunes egne rækker kan besøges af deltagerne.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Pressen er velkommen til at overvære temadagen, der foregår på Munkebjerg og begynder kl. 8.30.

 

Formand for BFU Torben Elsig-Pedersen 4094 5740

Børne- og Ungedirektør Claus Svold 2148 1558