Pressemeddelelse
20. maj 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune har en plan på affalds-og ressourceområdet

 
 
 
 

Mindre affald, mere genanvendelse, reduceret CO2-udledning og øget tilfredshed. Det er nogle af de områder, forslaget til Vejle Kommunes nye Affalds- og Ressourceplan 2020-2032 sætter fokus på. Forslaget, der blev godkendt i Vejle Byråd den 19. maj 2021, er nu sendt i offentlig høring.

 
 
 
 
Affald Nye beholdere.jpg
 
 
 
 

Vejle Kommune har i mange år haft fokus på bæredygtighed. Det gælder selvfølgelig også, når der skal udvikles på affalds- og ressourceområdet. Det fremgår tydeligt i forslaget til Affalds- og Ressourceplan for 2020 - 2032, som netop har været igennem den første politiske behandling.

Visionen er klar. I Vejle Kommune vil vi bidrage positivt til klimaet gennem grøn omstilling og cirkulær økonomi, og vi skal sikre optimal ressourceudnyttelse med forebyggelse af affald som førstevalget.

 

Et fælles ansvar

Affalds- og Ressourceplanen er udarbejdet på baggrund af den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi, der beskriver, hvordan hele Danmark skal arbejde på en bedre udnyttelse af de ressourcer, vi i dag kalder affald. I den nationale plan er der blandt andet et krav til kommunerne om øget affaldssortering.

 

- Fremadrettet skal vi sortere mere af vores affald, men vi lægger også stor vægt på at forebygge affald. Vi vil selvfølgelig altid skabe noget affald, men det skal vi i højere grad sørge for, at vi får genanvendt. Det er de helt store fokusområder i den nye plan. Og det er et fælles ansvar for alle i kommunen, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

 

Ifølge planen skal der blandt andet findes løsninger til, hvordan genbrug i endnu højere grad bliver det foretrukne valg, så de ting, som er for gode til at blive smidt ud, bliver brugt igen i stedet for at ende som affald.

 

Borgerne viser vejen

I efteråret 2019 inviterede Ressourcer & Genbrug borgerne til at deltage i en undersøgelse om kommunens affaldshåndtering. Mere end 80 % mente dengang, at det er vigtigt at reducere madspild, at sortere rigtigt, at genbruge i højere grad og at reparere ting frem for at smide det ud. 

 

- Vi har selvfølgelig lyttet til borgerne, og undersøgelsens resultater er en del af forslaget til Affalds- og Ressourceplanen. Nu hvor resultaterne skal indarbejdes i en plan, inviterer vi igen borgerne til dialog. I høringsperioden vil vi invitere til et online borgermøde i juni, og over to lørdage i juni kommer vi også rundt på alle genbrugspladserne, så der er rig mulighed for at få en snak om fremtidens affaldshåndtering, siger Karl Erik Lund.

 

Har du bemærkninger til Affalds- og Ressourceplanen?

Fra den 20. maj til og med 15. juli er planen i offentlig høring. Det betyder, at du har mulighed for at komme med bemærkninger til Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032. Høringssvar kan sendes til affaldsplan@vejle.dk senest 15. juli 2021.

På baggrund af de indkomne bemærkninger behandler Vejle Byråd endeligt Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032 til september 2021.

 

Hvad er en Affalds- og Ressourceplan?

Alle EU medlemslande skal som følge af EU's affaldsdirektiv lave nationale planer for affaldsforebyggelse og affaldshåndtering. Planerne skal have et 12-årigt sigte, men revideres mindst hvert sjette år. 

Affalds- og Ressourceplanen er udarbejdet på baggrund af de nationale mål, der beskriver, hvordan hele Danmark skal arbejde på en bedre udnyttelse af de ressourcer, vi i dag kalder affald. Det er de enkelte kommuners ansvar at planlægge arbejdet, så udformningen tilpasses de enkelte kommuners målsætninger. For hvad der virker i én kommune, virker ikke nødvendigvis i en anden kommune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, e-mail: kaelu@vejle.dk, tlf.: 21 54 83 37

Kim Bo Johansen, leder, Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, e-mail: kiboj@vejle.dk, tlf.: 25 19 26 63