Stor succes med obligatorisk erhvervspraktik i Vejle

 
 
 
 

Vejle er en af de få kommuner, der har indført obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse. Erhvervspraktikken har åbnet de unges øjne for andre uddannelser end de traditionelle.

 
 
 
 
 
 
 
 

Trods corona og nedlukninger er det i løbet af det sidste år lykkedes at få næsten 1.000 elever i 8. klasse ud i erhvervspraktik i Vejle Kommune, og det har været en stor succes. Nu kan de mange elever supplere uddannelsesvejledningen og forældrenes gode råd med erfaringer ude fra "det virkelige liv", inden de vælger uddannelse.

Eleverne har været i praktik så vidt forskellige steder som hos entreprenørvirkomheder, håndværkere, produktionsvirksomheder, detailhandlen, rådgivningsvirksomheder og på offentlige arbejdspladser.

 

Obligatorisk for alle 8. klasser
I budgettet for 2020 blev det besluttet at gennemføre obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 8. klasse på kommunens folkeskoler. Erhvervspraktikken er etableret i et tæt samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Evalueringen af det første år med obligatorisk erhvervspraktik peger på, at det har været en succes.


Indflydelse på karrirerevalg

Evalueringen viser bl.a., at 992 af de 1048 elever i 8. klasse har gennemført en erhvervspraktik.
- Det er et flot resultat i et år med corona og nedlukninger. Det vidner om interesse og engagement fra eleverne, deres forældre og virksomhederne i at det skulle lykkes, fortæller Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget.

- Det er dejligt at læse evalueringsrapporten, der peger på, at praktikken har haft værdi for de unges forståelse af, hvad et arbejdsliv er og for deres karrierevalg. Flere af de unge fortæller, at det også har åbnet deres øjne for, at der nok er andre erhvervsmuligheder, end de havde forestillet sig før praktikken, understreger Torben Elsig-Pedersen.

 

Elever og virksomheder finder hinanden digitalt
En af forudsætningerne for at det er lykkedes at få koordineret og gennemført de mange erhvervspraktikker er den digitale platform, som Arbejdsmarkedsforum finansierede i forbindelse med beslutningen om erhvervspraktikken. Platformen har virket som kontaktsted mellem eleverne og virksomhederne.

 

Formaden for arbejdsmarkedsudvalget Anja Daugaard er også begejstret for evalueringen og det samarbejde, der har været i forbindelse med erhvervspraktikken.

- Det er en vigtig indsats for både Arbejdsmarkedsudvalget og Arbejdsmarkedsforum. For os handler det i højgrad om at åbne de unges øjne for arbejdsmarkedets mangfoldige muligheder. Vi vil gerne invitere de unge til karriere og uddannelsesvalg, der også går i andre retninger end det traditionelle gymnasiale.

- Der er i den sammenhæng al mulig grund til at sige tak for den måde, vores erhvervsliv har taget imod praktikken, så det overhovedet har været muligt at nå at skaffe de mange praktik pladser, understreger Anja Daugaard.

 

Vejle Kommune er en af de få kommuner, der har obligatorisk erhvervspraktik, men erfaringerne og den foreliggende evaluering peger på, at der er mange gode grunde til at det fortsætter, siger Torben Elsig-Pedersen og Anja Daugaard samstemmigt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune, tlf.: 40 94 57 40, mail: torel@vejle.dk

 

Anja Daugaard , formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle Kommune, tlf. 21 49 24 96, mail: anjda@vejle.dk