Pressemeddelelse
9. november 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buskort for 400 kr. til Vejles ældre – salget er startet

 
 
 
 

For kun 400 kr. om året kan alle, der fylder 65 år og opefter, og som bor i Vejle Kommune køre ubegrænset i bus overalt i kommunen, og nu er der åbnet for salg af årskort.

 
 
 
 
 
 
 
 

Allerede fra årsskiftet kan Vejles ca. 21.500 borgere, der enten er fyldt 65 år eller fylder 65 år i 2019, hoppe på både bybusser, lokale busser og regionale busser og køre ubegrænset rundt i hele kommunen alle ugens syv dage til næsten ingen penge - og nu er kortsalget startet.

 

Ordningen, der i første omgang indføres som et forsøg fra 2019-2021, koster den enkelte 400 kr. om året. Til sammenligning koster et pendlerkort fra Egtved-Vejle i dag 472,50 kr. om måneden, mens et månedskort for pensionister fra Give-Vejle koster 595 kr.

 

Formanden for seniorudvalget, Kenneth Fredslund Petersen, har store forventninger til det ældre- og prisvenlige bustilbud:

 

- Det må ikke være transportudgifter, der afholder ældre fra at deltage i aktiviteter, og jeg håber også, at kortet kan hjælpe de mange frivillige, så de nemmere kan komme omkring i kommunen, siger Kenneth Fredslund Petersen og tilføjer, at det billige buskort på den måde også kan være en indsats mod ensomhed, som er et af kommunens store indsatsområder de kommende år.

 

- Jeg glæder mig også til at se, om ordningen kan være med til at styrke den kollektive trafik og på sigt skabe flere busruter, lyder det fra udvalgsformanden.

 

Også i Ældrerådet, som længe har ønsket billigere og bedre transport til Vejles pensionister, er der glæde over det nye buskort:

 

- For mange er det dyrt at bruge den kollektive trafik, og det kommer også an på, hvor man bor i kommunen. Så det er glædeligt, at det nu bliver billigere for alle ældre i kommunen - uanset bopæl, siger Hans Erik Pedersen.

 

Han tilføjer, at ordningen også får en positiv betydning for passagertallet:

- Mange busser kører halvtomme rundt, og de senere år er flere ruter som konsekvens blevet nedlagt. Kan vi få flere til at tage bussen i stedet for bilen, får det forhåbentligt også en positiv effekt på trafiktrykket i Vejle midtby.

 

Ordningen blev vedtaget som en del af budgetforliget for 2019 og finansieres med 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Lignede busordninger til ældre findes allerede i bl.a. Kolding, Billund og Horsens.
 

------------------------------------------


Køb kortet hos Sydtrafik allerede nu
Kortet hedder "Vejle 65 buskort" og er et rabatkort til brug i Sydtrafiks busser og kan anvendes til ubegrænset kørsel med bybusser, lokale busser og regionale busser inden for Vejles kommunegrænser. Kortet er ikke gyldigt i tog eller uden for kommunen. Det koster 400 kr. for et kalenderår, uanset hvornår du køber det. Du kan ikke betale for andre med kortet, men du kan gratis tage to børn under 12 år med.

Du skal være 65 år eller ældre (gælder alle, der fylder 65 år det år, kortet gælder for), og du skal bo i Vejle kommune. Kort til næste år kan bestilles allerede nu på www.sydtrafik.dk/vejle65, men er først gyldigt fra 1. januar 2019.
 

------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, tlf. 28 72 62 39
Hans Erik Pedersen, formand for Ældrerådet, tlf. 23 81 90 36.