Pressemeddelelse
18. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune arbejder intenst på at forebygge fravær på skolerne

 
 
 
 

Mandag 18. november er 175 medarbejdere fra Vejles skoler og familieområde samlet for at udvikle samarbejdet omkring elever med skolefravær. Det er en milepæl for 2 års arbejde med at forebygge fravær på Vejles skoler i projektet "Fra fravær til fremmøde 17-19". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og Ungeområdet satte gang i projektet, da fravær i skolerne allerede i 2017 blev oplevet som en stigende og kompleks udfordring. Projektet har fokus på forebyggelse. Lærerne skal bl.a. blive dygtigere til at opdage og følge op på fravær så tidligt som muligt gennem fælles registrering, men også ved at styrke dialogen med elever og forældre om fraværet.

Projektet er løbet i 2 år, og der har været arbejdet med 4 spor:

1.      Ensartet registrering og opfølgning på fravær

2.      Indsatser ved begyndende bekymrende fravær

3.      Fremmødekultur i klasseværelset

4.      Handleplaner for elever, der ikke kommer i skole på fuldt skema

 

Projektet gennemføres i et samarbejde på tværs af Familie & Forebyggelse og Uddannelse & Læring.

 

Konferencens indhold

Formanden for Børne- og Familieudvalget, Torben Elsig-Petersen, åbner konferencen. Deltagerne vil møde psykolog Jørn Nielsen fra Metalog, der vil fortælle om, hvordan børn igen kan blive inviteret ind i klasserummets fællesskab efter fravær.

Deltagerne skal også arbejde med en case om Josefine, der langsomt får mere og mere fravær, indtil hun helt stopper i skolen.

 

- Formålet er at styrke den vigtige dialog om, hvordan vi i fællesskab kan lykkes med de svære fraværssager. Fællesskab rykker, siger vi til børnene, men det samme gælder for de professionelle, siger afdelingsleder Rasmus Graf, Uddannelse & Læring.

 

Fravær under landsgennemsnittet

Projektets ambition er, at Vejle kommune arbejder målrettet på at reducere fraværet, og at fraværsprocenten fortsat vil ligge under landsgennemsnittet for 2016, som var på 5,6%.

- Og Vejle Kommune oplever et fald i det ulovlige fravær og færre elever med massivt fravær, siger Rasmus Graf. Det er positivt, men vi skal fortsætte vores arbejde med udfordringen, så at endnu flere børn og unge får styrket deres skolegang.

 

Status for Vejle kommune skoleår2018/19 er 5,3 %. De enkelte skoler følger selv løbende deres fraværsstatistik.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Vedr. konferencen kontakt

Afdelingsleder Rasmus Graf, Uddannelse & Læring 28349279 eller rasgr@vejle.dk

 

Distriktsleder Ulla Hartvig, Tværfagligt Center for Børn og Unge 30690158 eller ulllh@vejle.dk

 

Vedr. fraværsarbejde på skolerne overordnet

Chef for Uddannelse & Læring Ulla Riisbjerg Thomsen 24436041 eller ullrt@vejle.dk