Dem kan du stemme på til ældrerådsvalget 16. november

 
 
 
 

Kandidaterne til ældrerådsvalget er nu fundet. Alle borgere over 60 år med bopæl i Vejle Kommune modtager inden valget et valgkort med posten.

 
 
 
 
Opslag FB - Ældrerådsvalg 2021.jpg
 
 
 
 

 

Da opstillingsfristen udløb, havde disse 16 kandidater meldt sig:

 

·        Anna Marie Bjorholm Dahl, Egtved Holt 27, 6040 Egtved

·        Anne Kathrine Pedersen, Rødkildevej 2, 2. th., 7100 Vejle

·        Anny Nørgaard Gosvig, Møllehusvej 5, Grejs, 7100 Vejle

·        Bent Illum Eskesen, Nordvangen 32, 7120 Vejle Øst

·        Bodil Sørensen, Smedevangen 21, 7120 Vejle Øst

·        Connie Axel, Højenvej 34, Højen, 7100 Vejle

·        Dorte Rørbye, Rosenvold 23, 7300 Jelling

·        Erik Morten Andersen, Syrenvej 12, 7323 Give

·        Inge Hvilsted, Ved Sønderåen 36, 7100 Vejle

·        Inge Merete Kristiansen, Mindegade 18 st. tv., 7100 Vejle

·        Inge Nordheim, Hestehave 4, 7100 Vejle

·        Petra Kjerstine Schjöth Raundahl, Ndr. Donnerupvej 1, 7323 Give

·        Peter Faurby, Mølkærparken 9, Ødsted, 7100 Vejle

·        Povl Tiedemann, Dagmarsvej 8, 7080 Børkop

·        Svend Egon Christensen, Nordvangen 19, 7120 Vejle Øst

·        Tage Majgaard, Storedalsvej 30, 7182 Bredsten

 

Læs mere om de enkelte kandidater på www.vejle.dk/ældrerådsvalg

 

Det betyder, at der denne gang skal vælges i alt 13 medlemmer og 3 suppleanter til ældrerådet. De opstillede kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke vælges til ældrerådet, er suppleanter i forhold til deres stemmeantal. Det nye ældreråd sidder fra den 1. januar 2022 og fire år frem.

Om valget 2021
I år foregår valget som fremmødevalg. Det betyder, at du fysisk møder frem på dit valgsted og afgiver din stemme. Der er ældrerådsvalg samme dag, som du også skal stemme til byrådsvalget, så du kan afgive din stemme til begge valg på én gang. Er du berettiget til at stemme, modtager du et valgkort til ældrerådsvalget med posten.

 

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke fysisk kan møde frem på valgstedet 16. november og stemme. Dette tager Vejle Kommune højde for og tilbyder derfor, at du fra uge 40 til 43 kan brevstemme på det lokale plejecenter. Dette gælder både for plejehjemsbeboere og stemmeberettigede borgere udefra. Der bliver annonceret om tid og sted i lokalpressen umiddelbart før uge 40.

 

Det er også muligt at brevstemme i eget hjem. For at være berettiget til at brevstemme i eget hjem skal du have søgt om og være berettiget til at brevstemme i eget hjem til kommunal- og regionalvalget. Opfylder du dette krav, ringer du til Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune, tlf. 76 81 60 01 fra 1. til 5. november og siger, at du ønsker at brevstemme i eget hjem. Medlemmer fra det nuværende ældreråd kontakter dig efterfølgende og aftaler et tidspunkt for besøg til brevstemning.

 

Ældrerådsarbejdet
Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd, som bliver hørt i sager, der vedrører ældre, inden de bliver behandlet i de politiske udvalg eller i byrådet i Vejle Kommune. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse sager. Medlemmerne af Ældrerådet er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser, og skal alene vurdere sagerne og rådgive ud fra, hvad der er de ældres ønsker og behov.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Svend Egon Christensen, formand for ældrerådet og valgbestyrelsen, på telefon 29 71 59 75.

For mere information om ældrerådet kontakt medlemmerne af det nuværende råd. Find deres kontaktoplysninger på vejle.dk