Pressemeddelelse
29. juni 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mere bevægelse på skoleskemaet

 
 
 
 

På 16 skoler i Vejle Kommune vil børnene efter sommerferien kunne lære bl.a. matematik, dansk og engelsk, mens de hopper rundt i skolegården. Konceptet hedder Leg på streg, og det er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse for at skabe mere fysisk aktivitet i skolerne.

 
 
 
 
 
 
 
 

Den hverdag, som børnene er vendt tilbage til på kommunens folkeskoler og privatskoler efter lang tids hjemmeundervisning, er på mange måder anderledes. Børnene er mere ude og det har vist sig at have en gavnlig effekt på skolernes muligheder for at kombinere læring med bevægelse.

 

Derfor har 16 af kommunens folkeskoler og privatskoler nu takket ja til tilbuddet om at blive en del af Leg på streg-konceptet efter sommerferien, som rykker undervisningen fra klasselokalet og ud i skolegården på farverige tal- og bogstavbaner.

 

- Det er et fantastisk tilbud, som giver vores skoler en række praktiske redskaber til at kombinere undervisning med bevægelse. Vi har stort fokus på at klæde lærerne på og hjælpe dem godt i gang, så Leg på streg bliver en naturlig del af undervisningen og ikke et ekstra element, de skal finde tid til i en travl hverdag, siger Erik Grønfeldt, pædagogisk konsulent i Børne- og Ungeforvaltningen.

 

Foruden det fysiske materiale til tal- og bogstavbanerne i skolegården, får skolerne inspirationsmateriale til fagene dansk, matematik, natur og teknologi, engelsk og tysk. Herudover etablerer Vejle Kommune et lærerkursus i anvendelsen af Leg på streg.

 

Visionskommune for Bevæg dig for livet

 

Leg på streg er en del af Vejle Kommunes indsats Bevæg dig for livet, som handler om at hjælpe ikke-aktive mennesker med at blive aktive og hjælpe flere til at blive en del af et fællesskab.

 

- Bevægelse har en fantastisk effekt på vores indlæringsevne, mentale sundhed og på vores følelse af at være en del af et fællesskab. Derfor glæder jeg mig enormt meget over, at mange skoleelever nu vil få en mere aktiv skoledag, hvor vi gennem leg gør både bevægelse og undervisning til noget sjovt, siger Mette Schmidt-Laugesen, visionskonsulent for Bevæg dig for livet i Vejle Kommune.

 

Implementeringen af Leg på streg på de 16 folkeskoler og privatskoler sker i et samarbejde mellem Bevæg dig for livet, Børne- og Ungeforvaltningen og Kræftens Bekæmpelse.

 

De første lærere bliver undervist i Leg på streg-konceptet mandag den 29. juni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Erik Grønfeldt, tlf. 21 25 74 07
Mette Schmidt-Laugesen, tlf. 23 31 89 05