Pressemeddelelse
25. februar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firehøjeskolen lægger sig i selen: vil have flere elever

 
 
 
 

Lige nu er der for få elever på Firehøjeskolens afdeling i Vandel, men det skal der laves om på.

Skolen er nemlig gået i gang med et stort udviklingsarbejde, der skal være med til øge skolens attraktivitet og tiltrække flere elever.

 
 
 
 
20201112_100352.jpg
 
 
 
 

Målet er klart, Firehøjeskolen skal have flere elever i den afdeling, der ligger i Vandel. Derfor er både ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse og elever nu trukket i arbejdstøjet. Firehøjeskolen har også en afdeling i Nørup, men det er Vandel, der er i centrum, når der stilles skarpt på, hvordan man får skabt en ny fortælling og gjort skolen til forældrenes førstevalg. Medarbejderne i Nørup er dog en vigtig aktør og bidrager derfor aktivt til processen.

 

Nærvær og tryghed
Lige ved siden af Firehøjeskolen i Vandel ligger Firehøje Børnehave, og tilsammen udgør de to Landsbyordning Vandel. Den store sammenhængskraft mellem børnehave, skole og lokalsamfund er netop noget af det, skoleleder Bjarne Kyneb fremhæver som en af de store kvaliteter, som han håber, at flere får øje på.

 

- Vi er en lille skole, hvor alle kender hinanden, og det kan vi mærke, betyder meget for mange. Overgangen fra børnehave til skolen føles naturlig, fordi vi arbejder så tæt sammen, og det skaber tryghed. Firehøjeskolen kan på den måde tilbyde et nærvær, som ikke fås mange andre steder, og det er noget vi er meget stolte af og gerne vil have, at flere opdager, fortæller skoleleder Bjarne Kyneb.


Forskellige indsatser
Som en del af udviklingsarbejdet har skolen især fokus på sin kommunikation og pædagogiske ramme. Indtil nu har de været i gang med at forny hjemmesiden, opdatere diverse pjecer og finde en ny form til nyhedsbreve. Derudover har der været afholdt procesmøder og interviews med både elever, forældre, ledelse og medarbejdere for at afdække flest mulige indsatsområder. Interviewene har både givet skolen et indblik i, hvor de er stærkest, og hvor de kan blive endnu bedre.

 

- Vi er jo i gang med at kigge indad for at finde ud af, hvor vi kan forbedre os, men det er mindst lige så vigtigt, at vi får øje på alt det, vi faktisk lykkes med og skal gøre mere af. Vi er i den her proces meget optagede af, at det vi gør skal kunne mærkes, og det synes jeg allerede, vi er godt på vej til at lykkes med, fortæller skoleleder Bjarne Kyneb.

 

At fokusere på det, der virker, er imidlertid ikke nyt for skolen. Alle medarbejdere er nemlig uddannet i den tværfaglige uddannelse Hvem Styrer Orkestret, hvor fagpersoner får et fælles afsæt til at styrke børn og unge. Bjarne Kyneb beskriver det, som en mental rygsæk, hvor børnene får personlige kompetencer, der gør dem robuste og dermed bedre til at klare de udfordringer, de naturligvis møder i børnehaven, skolen, sammen med kammeraterne eller derhjemme.

 

HSO er da også noget af det, som skolen gerne vil blive bedre til at markedsføre sig på. Alle medarbejdere i både børnehave og skole har nemlig gennemført uddannelsen, og det er ganske enestående.

 

Opbakning fra flere kanter 
Nogle af dem, der allerede kender til skolens intensive arbejde med HSO er skolebestyrelsen. De er glade for, at udviklingsarbejdet er kommet godt fra start og glæder sig til at følge processen, som de også har en stor rolle i.

 

- Med de prognoser der er for børnetallene, så er det vigtig, at så mange som muligt vælger den lokale folkeskole til, hvis vi gerne vil have, at den er der. Vi skal være med til at vise og fortælle andre forældre, hvad det er, der gør Firehøjeskolen til noget særligt. Derfor kommer vi fx til at lave en ambassadørgruppe med forældre, som man kan henvende sig til, hvis man har nogle spørgsmål om at have børn på skolen, fortæller formand for skolebestyrelsen Mette Rask Nielsen.

 

Skolebestyrelsen deltager også aktivt i lokalsamfundets planer for Åben Landsby til foråret, som netop handler om at få flere til at bosætte sig i lokalområdet. Det gode samarbejde mellem lokalsamfundet og Firehøjeskolen er netop noget af det, som skoleleder Bjarne Kyneb fremhæver som et godt eksempel på det store fællesskab, der indhylder og kendetegner området:

 

- Firehøjeskolen er et lokalt kraftcenter der er med til at skabe liv i landsbysamfundet. Vi er meget mere end bare en børnehave og en skole. Derfor mærker vi også, at der er mange, der gerne vil bakke op om processen, og det sætter vi stor pris på, siger skolelederen.

 

I oktober 2020 skulle Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune drøfte fremtiden for Firehøjeskolens afdeling Vandel. Her blev det besluttet, at afdelingen kunne fortsætte som hidtil forudsat, at skolen og lokalsamfundet igangsatte et udviklingsarbejde for at tiltrække flere elever. I 2022 kigger udvalget på, hvad status er på processen, og hvad man er lykkes med.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Bjarne Kyneb, skoleleder, bjaky@vejle.dk, tlf.: 27 12 78 51

Mette Rask Nielsen, formand for skolebestyrelsen, mette.rask@lego.dk, tlf.: 29 22 89 07

Ulla Riisbjerg Thomsen, chef for Uddannelse & Læring, ullrt@vejle.dk, tlf.: 23 43 60 41