Pressemeddelelse
15. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opstil til Ældrerådsvalget og gør en forskel for ældre i din kommune

 
 
 
 

Hvis du vil have indflydelse på ældres forhold i Vejle Kommune, er det nu, du skal melde dig som kandidat til Ældrerådsvalget.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvert fjerde år er der valg til Ældrerådet - næste gang er i perioden fra 16. oktober 2017 til 7. november 2017 kl. 23.59. De kandidater, der gerne vil stille op valget, skal melde sig senest 15. september 2017.

For at kunne stille op og stemme skal du være fyldt 60 år senest den 7. november 2017. Du opstiller ved at udfylde en opstillingsblanket, som ligger på
www.vejle.dk/aeldreraad. Spørgsmål til opstilling kan rettes til Grethe Mikkelsen fra Velfærdsforvaltningen på tlf. 76 81 81 03.

 

Der skal vælges i alt 13 medlemmer og 6 suppleanter til Ældrerådet. De opstillede kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke vælges til Ældrerådet, er suppleanter i forhold til deres stemmeantal. Det nye Ældreråd sidder fra den 1. januar 2018 og fire år frem.

Ældrerådsarbejdet
Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd, som bliver hørt i sager, der vedrører ældre, inden de bliver behandlet i de politiske udvalg eller i byrådet i Vejle Kommune. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse sager. Medlemmerne af Ældrerådet er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser, og de skal alene vurdere sagerne og rådgive ud fra, hvad der er de ældres ønsker og behov.

Få indflydelse
Ældrerådet i Vejle Kommune behandler f.eks. sager om hjemmehjælp, hjælpemidler, omsorgsarbejde, madservice, plejehjem, dagcentre, lokale trafikforhold, aktiviteter for ældre mv.

Ifølge Hans Erik Pedersen, formand for det nuværende Ældreråd, har Ældrerådets arbejde stor betydning og er med til at gøre en forskel for de ældre i Vejle:

- Vi har høringsret i sager, der vedrører ældre. Vi deltager også i dialogmøder med Seniorudvalget, hvor politikerne tager emner op, som vi gerne vil i dialog med dem om, fortæller formanden.

Derfor er det også vigtigt, at Ældrerådet har stor opbakning. På vegne af Ældrerådet opfordrer Hans Erik Pedersen derfor kommunens 60+ borgere om at melde sig som ældrerådskandidater.

www.vejle.dk/aeldreraad kan du læse mere om Ældrerådsvalget, og hvordan du stiller op som kandidat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Hans Erik Pedersen, formand for Ældrerådet og valgbestyrelsen, på telefon 41 81 55 00.

For mere information om Ældrerådet kontakt medlemmerne af det nuværende Ældreråd. Find deres kontaktoplysninger på vejle.dk