Pressemeddelelse
13. december 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle bliver demensvenlig kommune

 
 
 
 

Politikerne i Seniorudvalget godkendte på dagens udvalgsmøde en demensplan, som skal gøre Vejle til en demensvenlig kommune, hvor demensramte har en tryg og værdig hverdag, bl.a. ved bedre udredning, mindre medicin, mere viden - og støtte til de pårørende.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi lever længere og er mere raske end tidligere. Det er godt, men betyder også, at der bliver flere ældre i Vejle Kommune, og at flere bliver ramt af demens. Mange får derfor også demens helt tæt på og vil opleve, at sygdommen rammer både den, der er syg, og de men­nesker, der er helt tæt på den demensramte.

 

- Vejle er nået langt som demensvenlig kommune. Der bliver hver dag gjort en stor indsats for, at demensramte og deres familier har en tryg hverdag. Sådan skal det også fortsat være. Med afsæt i regeringens nationale demenshandleplan har vi derfor lavet en plan, som skal sikre, at Vejle også i fremtiden er en demensvenlig kommune, siger Holger Gorm Petersen, formand for Seniorudvalget, om baggrund for planen.

Planen indeholder 7 mål for kommunens indsats på demensområdet:
• Borgeren oplever, at der tages afsæt i hans eller hendes behov og ønsker

• Borgeren med demens udredes og får en specifik demensdiagnose

• Borgeren med demens føler sig tryg i sin bolig

• Andelen af borgere med demens, der får antipsykotisk medicin, bliver mindre

• Pårørende har en hverdag, hvor egne ønsker og behov tilgodeses - de pårørende inddrages i sygdomsforløbet

• Viden om demens udbredes i Vejle Kommune

• Demensvenlig kommune - demensvenligt samfund

 

- Seniorområdet har i dag kontakt til ca. 1.150 borgere med demens, men der er formentlig et langt større antal demente borgere i Vejle Kommune. Vi forventer, at der er ca. 1.660 demensramte i Vejle Kommune - og i 2040 er tallet steget til ca. 3.000, fortæller Birte Schelde, leder af Demensenheden i Vejle Kommune.
 

- At gå rundt med en ubehandlet demenssygdom er ikke godt for livskvaliteten. Samtidig bliver de pårørende belastet og oplever mange svære situationer. Det er derfor vigtigt med en tidlig indsats i forbindelse med behandling af demens. På den måde kan man udskyde nogle af symptomerne i længere tid, og den demensramte og de pårørende kan være med til at tilrettelægge en hverdag, hvor demenssygdommen er lettere at håndtere, siger demenslederen.

Hun fortæller, at demensplanen skal være med til at håndtere disse udfordringer på demensområdet. Samtidig er den lavet til borgerne og pårørende, og den er fleksibel på den måde, at indsatserne løbende vil blive tilpasset og planlagt - og naturligvis i samråd med de demensramte og deres pårørende.

Demensplanen ligger på Vejle Kommunes hjemmeside på www.vejle.dk/politikker

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Holger Gorm Petersen, formand for Seniorudvalget, telefon 28 35 28 98.
Birte Schelde, leder af Demensenheden, telefon 51 21 29 73.