Pressemeddelelse
19. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forældretilfredsheden stiger igen i Vejle

 
 
 
 

Social- og Indenrigsministeriet har gennemført en landsdækkende forældretilfredsheds-undersøgelse på skoleområdet, og resultaterne for Vejle vækker glæde. Undersøgelsen viser nemlig endnu en stigning i forældretilfredsheden for både skole og SFOI siden sidste forældretilfredshedsundersøgelse. Forældrenes tilfredshed med skolen ligger endda over landsgennemsnittet. 

 
 
 
 

Et skulderklap til de ansatte
Forældrene i Vejle Kommune er godt tilfredse med både skole og SFOI, og det glæder formanden for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Petersen. Det er nu fjerde gang i træk, at forældretilfredsheden med skolerne stiger, og for SFOI er det tredje gang i træk, at der ses en stigning. 

 

- Stigningen er jo en klar indikation for mig på, at vi bevæger os i den rigtige retning og lykkes godt med vores kerneopgave, som er at sikre den bedste læring og trivsel for alle vores børn. Som regel er det nemlig sådan, at når vores børnene trives, trives forældrene også, siger udvalgsformanden. 

 

Torben Elsig-Petersen fortæller, at der generelt er stort fokus på et godt forældresamarbejde, hvilket de ansatte spiller en stor rolle i. 

 

- Forældrenes tilfredshed er jo i virkeligheden også et stort skulderklap til alle vores dygtige ansatte. Det er jo dem, der møder forældrene hver eneste dag, og dem som sørger for at skabe nogle gode og trygge rammer for børnene. Derfor er stigningen i høj grad også deres fortjeneste.  

 

I skolen er der generelt stor tilfredshed med børnenes faglige udbytte af undervisningen og lærernes og pædagogernes arbejde med at sikre børnenes trivsel. I SFOI er der en stor tilfredshed med de aktiviteter, der tilbydes, og den største andel af forældrene er generelt positive ift. SFO'ens indsats om at få børnene til at føle sig trygge og glade. 

 

Fortsat stigning i forældretilfredsheden 
I 2015 var andelen af forældre i Vejle, som samlet set var tilfredse eller meget tilfredse med skolen 73 %. I 2020 er det tal steget til 81,4 %. Den gennemsnitlige tilfredshed med skolen i Vejle er 4,03 målt på en skala fra 1-5, hvilket er over landsgennemsnittet, der ligger på 3,97.

 

Andelen af forældre som samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med SFOI i Vejle er også steget fra i 2017 at være 73 % til i 2020 at være 78 %. Den gennemsnitlige forældretilfredshed med SFOI i Vejle er 3,99 målt på en skala fra 1-5. Landsgennemsnittet er 4,01

 

Kommunen plejer selv at gennemføre forældretilfredshedsundersøgelsen, men det er nu politisk besluttet, at Social- og Indenrigsministeriet gennemfører en landsdækkende undersøgelse. Undersøgelsen afdækker tilfredsheden blandt forældre med børn i folkeskolen, specialskoler og SFOI og er, trods enkelte forskelle, sammenlignelig med de tidligere undersøgelser, Vejle Kommune selv har lavet. 

 

Resultaterne skal bruges 
Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen vil i blive brugt til forsat at drøfte og udvikle kvaliteten på skoleområdet. Resultaterne vil ligeledes danne grundlang for intern dialog i personalegrupper og bestyrelser og mellem skoler, SFO'er, forvaltningen og det politiske udvalg. 

 

På dagtilbudsområdet forventes undersøgelsen gennemført i 1. kvartal af 2021.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget, tlf.: 40 94 57 40 
Ulla Risbjerg Thomsen, chef for Uddannelse & Læring, tlf.: 24 43 60 41